logotyp
Login
 • image 409
 • image 410
 • image 411
 • image 412
stranka-zakladni-skola-obrnice-okres-most-prispevkova-organizace-2

Archiv 2019/2020

Poslední plavání

Příprava pozemků na zimu :-)

Dne 25.11.2019 třídní schůzky od 15.30 do 16.30 hod.

Bruslení u magistrátu v Mostě

Pyžamové vánoční dopoledne :-)

Učivo na týden 16.3. - 20.3.2020

Český jazyk

Opakování vzorů podstatných jmen rodu středního, ženského
Nová látka - vzory rodu mužského
Cvičení učebnice str. 86/ 5 a,b,c
                         str. 88/ 3 a,b,c
 

Matematika

Písemné násobení a dělení
Písemné násobení dvojciferným číslem
Cvičení učebnice str. 80/ 6      86/11
                         str. 81/15     86/14
                         str. 87/18
                         str.87/21
Slovní úlohy str. 85/
3,4,5,6

Geometrie

Kružnice, konstrukce trojúhelníka, rovnostranný trojúhelník ( uč. str. 83 a 84)

Přírodověda

Opakovat přírodní společenstva les, pole, louka, rybník
Jaro v
přírodě

Vlastivěda

Pověsti české - možnost přečíst si, pustit na internetu
Velkomoravská říše str.77
Počátky českého státu str.79

Úkoly vypracovávejte na papír nebo do cvičného sešitu, po příchodu do školy vezměte s sebou
Pokud máte možnost, můžete mi úkoly zaslat na email
V případě jakéhokoliv dotazu jsem Vám k dispozici na emailu grusserova@zsobrnice.cz

AJ -Birthday party

Prosím o vytvoření pozvánky na vaši narozeninovou party (tento úkol jsme již začali dělat ve škole, ale vzhledem k vzniklé situaci, prosím o nové vypracování).
Pozvánka bude obsahovat: jména pozvaných, jídlo, pití (slovíčka, která jsme se učili), datum a místo konání.
Jelikož budete úkol dělat doma, prosím o důslednost a pečlivost. Děkuji Kybalová, English teacher

Vypracujte zadání

20.03. 2020
Vypracujte zadáníAJ
Vypracujte zadání v příloze. Prosím o zpětnou vazbu, vypracujte v počítači a odešlete na email, nebo vypracujte ručně na papír, vyfoťte a pošlete na email - kybalova@zsobrnice.cz
Vypracované úkoly doneste do školy. Děkuji Kybalová, English teacher

Domácí úkoly na 23.3.-27.3.

Milí žáci, nadešel nový týden a já jsem si pro vás připravila opět pár úkolů Mrkající
Pokud máte možnost, vyfoťte mi hotové úkoly a pošlete na email grusserova@zsobrnice.cz
Abych od vás měla nějakou zpětnou vazbu, poprosím, napište mi alespoň zprávu o tom, jak se vám daří úkoly vypracovávat...
Jsem vám kdykoliv k dispozici na uvedené emailové adrese

Chválím Dominika B., který mi dnes již nějaké hotové úkoly poslal Úžasný
  

Český jazyk :
Doplň chybějící písmena:
 
I tygřici bol- zub-. A čím v-tší je zu- ,tím v-tší je bolest. I tygřice musí tedy k zubař- . Ale má se tam l-p než člov-k. Dostane injekc- a vše prospí. Pan doktor bolavý zu- v-vrtá, v-čistí kanálk- a uzavře plombou. Techn-čka mu podává nástroje a dalš- technik sleduje, jaký má pac-entka tlak krve, tep a dech. Kd-ž se tygřice probud- , je doma ve své klec-. Ani neví, že někde b-la. Jen protivná bolest je pr-č.

Urči vzor :
dříví -                                                                                 jeskyně - 
poledne -                                                                            podnebí -                                                                              
květina -                                                                             švihadlo - 
akvárium -                                                                          pampeliška - 
višeň -                                                                                odpoledne - 
propast -                                                                             klec -


Matematika :
učebnice str. 77 cv. 13,14
              str.79 cv. 25
 

Geometrie -  stále prosím trénujte konstrukci trojúhelníka, rýsujte různě velké kružnice, osu a střed úsečky

Vlastivěda : 
podívejte se youtube na staré pověsti české, už jsme se na spoustu z nich dívali spolu, opakujte si Velkomoravskou říši a naučte se látku :-)

Přírodověda : 
Zopakujte si Jaro v přírodě, naučte se látku, příští domácí úkol by mohl být i z přírodovědy :-)

Čtěte. Cokoliv,ale denně si přečtěte alespoň půl stránky textu.

Chválím také Péťu, který se doma pilně připravuje a procvičuje si učivo na zadaných úkolech Mrkající

Prosím, pokud jste s někým v kontaktu, třeba po skypu či whatsappu, zmiňte se svým spolužákům o úkolech, které zde připravuji.
Zatím mám úkoly od Domči B.,něco od Péti a Dennise, tímto znova všechny chválím!!
Dnes chválím Domču R. za zaslané úkoly, Dandu a v pilné přípravě nadále pokračuje Péťa a Domča B. Péťa se dokonce pustil jako jediný i do geometrie, takže má u mě veeeelkou jedničku :-) Jen tak dál, milí žáci, děláte mi radost LíbajícíLíbajícíLíbající
Chválím Gustíka, který mi dnes též zaslal domácí úkoly. 
Sledujte stránky a posílejte dále, všem děkuji Líbající

Domácí úkoly 30.3.-3.4.

Milí žáci, nadešel nový pracovní týden a s ním je tu i pár nových úkolů Usmívající se

Opět čekám vaše úkoly na emailu  grusserova@zsobrnice.cz

Nejprve si zkuste v přírodovědě vyluštit křížovku, o jaru jsme si již dost povídali, použijte učebnici, internet....
Poté si zahrajte na detektivy ve vlastivědě a kromě odpovědí na otázky vyluštěte nápis v HLAHOLICI, jak již víte,je to písmo Cyrila a Metoděje.

českém jazyce si zopakujte vzory rodu středního, prac. list je třetí fotografie, matematika foto č. 4 násobení dvojciferným číslem a dále učebnice str. 94 cv. 6. Jsou to převody jednotek, začali jsme spolu též dělat ve škole, zopakujete si je ve cv. 5 na str. 94.

Čítanka  str.82 ŽRALOK

Geometrie : narýsuj rovnostranný trojúhelník KLM, kdy strana k = 5cm, strana l = 5cm a strana m = 5cm.

AJ - utvoř věty

AJ - utvoř větyV příloze zasílám podklady k vypracování domácího úkolu. Prosím o zpětnou vazbu. Vypracujte a odešlete mi to na e-mail: Kybalova@zsobrnice.cz 
Děkuji a přeji hezké dny. Kybalová, English teacher
Milí žáci, pokud tak již nečiníte, sledujte v televizi pořad UČÍTELKA na ČT2.
Dále můžete procvičovat matematiku na adrese www.speedmath.eu 
Zdarma si stahnete testovací program a pak již trénujete a procvičujete. Své výsledky můžete dokonce ukládat a tím i soutěžit! Tak to zkuste Mrkající

Další super stránkou je pro vás www.skolakov.eu nebo www.skolasnadhledem.cz nebo čerpejte z nabídky aplikací na našich stránkách viz.   NÁSTĚNKA

Milí žáci, milí rodiče,
moc vám všem děkuji za spolupráci při domácí přípravě.
Chválím Domču R., Domču B., Péťu, Dennise, Gustu. Tento týden nikdo jiný úkoly neposlal Zamračený 
Pokud ještě někdo doma pracuje a nemá třeba možnost fotit a posílat, prosím, alespoň napište zprávu.
Děkuji. Na všechny myslím, moc se na vás všechny už těším!
Kdybyste cokoliv potřebovali, vysvětlit, poradit atd. napište mi.

Domácí úkoly 6.4.-9.4.

Milé děti, tento týden nás čekají Velikonoce, tak abyste si je i v této situaci mohli náležitě užít, čeká na vás jen jeden pracovní list z českého jazyka a jeden z matematiky :-) Těm, na které mám kontakt, zašlu listy i do emailu,abyste mohli rovnou vypracovávat v počítači a následně odeslat...
       
            Pracovní list - matematika

1.)    Vypočítej:

376                       900                        695                       548        821                   

986                        -95                        .18                        .37        .29

 

 

2.)    Vypočítej:

49 : 5 =            zb.                   26 : 3 =           zb.                   71 : 8 =            

9 : 2 =              zb.                   22 : 4 =            zb.                   66 : 7 =           .

 

3.)    Doplň tabulku:

3 990

4 000

 

4 020

5 000

 

7 000

8 000

2 998

3 998

4 998

 

7 326

7 336

 

7 356

100

 

300

400

 

4.)    Ze zadaných číslic vytvoř požadované číslo:

 

0         2         5         8         9

Nejmenší jednociferné číslo

 

Nejmenší dvojciferné číslo

 

Nejmenší trojciferné číslo

 

Nejmenší čtyřciferné číslo

 

Největší jednociferné číslo

 

Největší dvojciferné číslo

 

Největší trojciferné číslo

 

Největší čtyřciferné číslo

 

 

 

 

5.)    Doplň správné číslice:

6 875 – na místě tisíců je _______, na místě stovek je ______ .

3 206 – na místě jednotek je _____, na místě stovek je ______ .

8        853 – na místě stovek je ______, na místě jednotek je _____ .


 Pracovní list –Český jazyk

Prosím o doplnění pracovního listu  a zaslat zpět na e-mail:

grusserova@zsobrnice.cz

1.)    Doplň koncovky podstatných jmen:

Pod stavidl_, loď s děl_, pod chodidl_, v okol_,  pevné zdrav_, na neb_, v údol_, včel_ se žihadl_, mezi ob_dl_m_,  v podkrov_, v_práví o dětstv_,  klece s šelmam_ a opicem_, parní lokomotiv_, košaté líp_, s tkaničkam_, nad hradbam_, loupe cibul_, kniha s básněm_, uzené ryb_, polévka s mrkv_, kyselé slív_, čajové směs_, sáček se sol_, lamp_, hejna koroptv_, květy levandul_ .

 

2.)    Zakroužkuj slova, která se skloňují podle vzoru píseň:

Mez, Jitka, třešeň, cibule, dlaň, bříza, chvíle, mrkev, závist, broskev, škola, konev, větev.

3.)    Urči u sloves osobu, číslo a čas:

Sloveso

osoba

číslo

čas

Pracoval jsem

 

 

 

Uklízeli jsme

 

 

 

Budu psát

 

 

 

Čarovali

 

 

 

Nepřijdeš

 

 

 

 

4.)    Napiš slova ve správném tvaru:

Pravítko (č.j. 3.p) –                                  

Doupě (č.j. 7.p)-

Peří (č.j. 2.p) –

Nebe (č.mn. 4.p)-

Ulice (č.mn. 6.p)-

Jana (č.mn. 5.p)-

Větev (č.j. 3.p)-

5.)    Urči rod, číslo, pád a vzor:

Podstatné jméno

Rod

Číslo

Pád

Vzor

pod hruškou

 

 

 

 

Ke lvíčeti

 

 

 

 

O jabloni

 

 

 

 

Bez mrkve

 

 

 

 

6.)Doplň do vět slova ve správném tvaru: košile, sklenice, louže, boule, mísa, kráva, televize

Po pádu mám na hlavě __________ . Chlapci běhali po dešti mezi _________________ . Maminka mi vyprala novou ____________ . Na louce se pasou ___________ . Nerozbij tác s plnými _____________ . Rád se dívám na ________________ . Do _______ nasyp mouku. 

AJ

Milí žáci, chybí mi od některých z vás domácí úkoly, tak se podívejte a dodejte Mrkající
Podívejte se na www.skolakov.eu, Anglický jazyk 4.třída a vyberte si cvičení SLOVESA a FOOD. Pak mi napište na e-mail: kybalova@zsobrnice.cz , jak jste byli, či nebyli úspěšní. Přeji hezké Velikonoce a klidné dny. English teacher
Chválím Marka, který mi dnes zaslal domácí úkoly, že se též zapojil do domácí přípravy, aby všechno nezapomněl :-) a děkuji rodičům za spolupráci!!

Veselé Velikonoce všem dětem a rodičům přeji. H.G.

Domácí úkoly 14.4.-17.4.

Zdravím vás všechny po Velikonocích a jsem tady s dalšími domácími úkoly.
Za tento týden chválím Péťu, Domču B., Domču R.,Dennise,Gustu,Dandu,Marka a nově také Fanynku !!! Všem děkuji za zaslané úkoly a děkuji rodičům za spolupráci Usmívající se
Pracovní listy vám kromě vložení sem, zasílám i na emaily, tam po otevření můžete nahoře kliknout na povolit úpravy a psát rovnou do počítače a odeslat, usnadní vám to práci. Kdo by s tím měl problém, může samozřejmě psát i nadále na papír :-)

Český jazyk 
Výklad vzorů rodu mužského, je to nová látka, shlédněte video několikrát, naučte se rozlišit, který vzor je životný a který neživotný,odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=yggI2gDsey4

 učebnice: str. 92/3 text začíná Navečer se mládež....
               str. 94/4 a, b text začíná Na louce se pásly....
Vím, že Péťa má jinou učebnici, proto píši začátky textů, pokud to máte někde jinde, najděte v knize, kde začíná cvičení s tímto textem

Doplň správné i/y:

Spol__kat sousta, nem__slet na úkol, kl__dný dech, dlouhý b__č, nebo__dlené domy, obl__bil si film, Em__lův kamarád, dobré b__dlo, l__žařský vlek, prům__slový kraj, bl__skavá ozdoba, vyhraná b__tva, odb__t svou práci, m__nulý týden, poml__t kávu, l__kožrout, krab__ce na ml__nek, l__skové oříšky, vyb__lit b__t, l__tkový sval, l__zat zmrzl__nu.

 

 • Utvoř vhodné věty:

  bít x být

   

   

  lyska x liška

   

   

  my x mi

 

3. Urči u sloves osobu, číslo a čas:                                           

Sloveso

osoba

číslo

čas

Nevíme

 

 

 

Odcházejí

 

 

 

Zaspali jsme

 

 

 

Vzbudil jsem se

 

 

 

Uklízíte si

 

 

 

Prali jsme se

 

 

 

 

4. Urči u podstatných jmen rod, číslo, pád a vzor:                                                  

Podstatné jméno

rod

číslo

pád

vzor

V obilí

 

 

 

 

V posteli

 

 

 

 

S mašlemi

 

 

 

 

Se slůnětem

 

 

 

 

Pod peřinou

 

 

 

 

Bez kluziště

 

 

 

 

 Čtení:
čítanka str. 86  Ztroskotání lodi

Matematika

učebnice str. 102/12, 102/18, 102/20, 103/22, 103/23

1. Převeď na m:  ( 1m =100cm, 2nuly ubývají )

200cm = ______m                             1500cm =_______m

2000cm = _______m                         4500cm =______m

20000cm = _____m                           16000cm = _____m

7500cm = _____m                             25000cm = _____m

 

2. Převeď na cm: (1dm = 10cm =100mm)

12dm + 7cm =______________cm                           8m + 8dm = ______cm

28dm + 9cm =_________cm                                     10m + 100cm = ______cm

6m + 25cm = ______cm                                            8m + 37cm = _______cm

 

3. Převeď na mm: ( 1000mm=100cm=10dm=1m)

36m = ___________mm                                           8m = _________mm

28cm = ________mm                                                13 dm = _______mm

173m = __________mm                                           749cm = _______mm

 

4. Doplň.

 1 km =_______ m                                                      1 m = ______dm

230 cm =________ dm                                               7 dm =_______ mm

 1 m =______ cm                                                        4 dm = ______cm

1 dm =________ mm                                                  2 m 16 mm = ________mm

1 m =_________ mm                                                   6 m 5 cm = _________cmPřírodověda:
 
začali jsme spolu, dočtěte si kapitolu 15 na straně 77-78

Vlastivěda:
Počátky českého státu str. 79-80, kapitola 20AJ

Milí žáci, minule jsem vám posílala odkaz na www.skolakov.eu, věřím že jste se na cvičení již podívali a pilně pracujete :-). 
Tímto vás prosím, až si vypracujete nějaké cvičení s hodnocením, tak mi prosím vyfoťte, jak jste byli úspěšní (počet hvězdiček) a odešlete na e-mail: kybalova@zsobrnice.cz. Děkuji a přeji hezké dny. Kybalová, English teacher

Úkoly 20.4. - 24.4.

Milé děti, kdo z vás se podíval na video s mužskými vzory? A kdo jim porozuměl? 
Vyzkoušíme si to na cvičení z učebnice Smějící se

Český jazyk :

učebnice str. 95 cv. 2
              str. 95 cv. 3
              str. 94 cv. 6 b to je opakování

čítanka: str. 89 a 90

7. Pracovní list – Český jazyk         Jméno žáka:_____________

 1. Doplň i,y a urči vzor

stráže na tvrz     ch      

  léčivými lázněm            

  obrazy naší vlast           

  běžící lam            

  pole za vesnicem           

 

 1. U sloves urči osobu, číslo a čas:

Sloveso

osoba

Číslo

čas

Zaléváme

 

 

 

Rozstříhal jsem

 

 

 

Nakreslíte

 

 

 

Půjčuji si

 

 

 

Nechtěli jste

 

 

 

Budu si číst

 

 

 

 

 1. Doplň i x y :

V neděl- nešiji. Na ulic-ch se večer rozsv-t- lamp-. Pes si lehl do tráv-. Pěnkav- v-zobaly jádra oř-šků. Na zem- leží nový koberec.

 V z-mě jsme našli zaječí stop- bl-zko  u naší vs-. Seď na židl-. Na pol- roste obil-.

 

 

 1. Uveď podstatná jména v závorkách do tvaru množného čísla:

Pryč jsou (doba)_____________, kdy lidé svítili (svíčka) _____________ a petrolejovými (lampa)_________________.

V (pole)___________ žije mnoho myší a hrabošů, kteří se živí (obilí) ________________.

Okolo cesty rostou (vrba) _________. Mám ráda koláče s (hruška)____________ a (švestka) _______________.

 

 

 

 1. Doplň u podstatných jmen rod, číslo, pád a vzor:

Podstatné jm.

rod

číslo

pád

vzor

S radostí

 

 

 

 

Na koštěti

 

 

 

 

Pro ryby

 

 

 

 

Za lampami

 

 

 

 

Bez mýdel

 

 

 

 

 

Matematika :

Matematika – geometrie -Obvod trojúhelníka

Pro výpočet odvodu trojúhelníku je zapotřebí znalosti délek všech tří stran trojúhelníku. Obvod trojúhelníku je součtem délek jeho tří stran. Tento výpočet využijeme např. při zjišťování délky pletiva pro oplocení trojúhelníkové zahrady. Základní jednotkou obvodu je metr.

Obvod trojúhelníku - vzorec


obvod trojúhelníku = strana a + strana b + strana c

O = a + b + c

Obvod trojúhelníku - video


https://www.youtube.com/watch?v=2z64GnWkVoA

Zkus pracovat samostatně: Vypočítej obvod trojúhelníka ABC, strana a = 9cm, strana b = 7cm,

strana c = 6cm. Napiš vzorec, pak do něj dosaď rozměry stran a vypočítej obvod trojúhelníka.

Učebnice str.97 cv. 9

8. Pracovní list matematika – Jméno žáka:___________

1. Převeď jednotky hmotnosti: 1 t = 1000kg  1kg = 1000g

6000g =              kg                20000g =          kg

15t =                  kg                 120kg =                   g

47000g =          kg                  9t =               kg

350000kg =          t                 800t =                 kg

 

2. Písemně násob:

549                             1237                           2658

*54                              *42                              *31
3. Slovní úloha:

Pepík měl…………………………………….29875kg ořechů

Rozděl do  …………………………………….5 pytlů

Kolik kg ořechů bylo v jednom pytli?

Příklad:                                                                   zkouška:

 

 

  

Odpověď:___________________________________________________

 4. Písemné dělení:

65012 : 9 =                             zk:                              70413 : 8 =                        zk:

 

  

31095 : 5 =                        zk:                           19784 : 4 =                         zk:


 
Veselá věda

POZOR, POZOR! Informace pro malé badatele, zvídavé děti a nejen pro ně. Po rozkliknutí přiloženého odkazu najdete na kanálu youtube úžasné návody na pokusy, které se dají zvládnout doma a dokonce, ve většině případů, i bez rodičů. Nejsou to úkoly, je to zábava pro volný čas, která vás však mnohému novému naučí. Každý týden vám organizace Veselá věda přidá jedno nové video s dalším návodem na prima zábavu. (Při spouštění stránky buďte trpěliví, chvilku to trvá.)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJHHveFosbSxQ22mUYx85bP9whyXRn42b
Milí rodiče, milí žáci,
pokud byste chtěli své pracovní sešity, přijďte si pro ně ve středu 22.4.2020 před školu v čase od 9 do 10 hod., budu tam a předám vám je Mrkající
Milí žáci, mám z vás ohromnou radost ! Kromě tří žáků mi už úkoly posíláte všichni, dnes doposlali i ti, co pracovali doma,ale neposílali. Moc děkuji rodičům ! Žákům za píli a prosím nepolevujte, musíme to ještě vydržet Mrkající 

AJ

Milí žáci, novým zadaným úkolem pro vás bude, abyste vytvořili KŘÍŽOVKU - ze slovíček, které jste se již naučili.
Co vyjde v tajence si vymyslete sami, ale minimální počet písmen je 12 (tajenka může obsahovat i více slov).
Slova, která se budou doplňovat do tajenky buďto nakreslete a nebo jednoduše popište, ale prosím v angličtině :-)
Budu se těšit, na vaše výtvory, které odesílejte na email: kybalova@zsobrnice.cz Hezké dny přeji, English teacher

Domácí úkoly 27.4.-30.4.

Milí žáci, zadávám úkoly na další pracovní týden.Vaše odpovědi očekávám do neděle 3.5.
Tento týden mám zatím úkoly od Péti, Domči B., Domči R.,Dandy a Dennise.Co vy ostatní???? Zamračený

Český jazyk :

uč.str. 97 cv. 4
          98 cv. 5


9. pracovní list – český jazyk            Jméno žáka:           

 

 1. Doplň i.y :

  Ivanka se učí angl-čtinu. Každý t-den chodí do jaz-kové škol-. Její uč-telka žákům neustále připom-ná, že naučit se cizí jaz-k v-žaduje vel-kou p-li, kázeň a dobrou znalost mateřšt-ny.Ivanka si už přečetla prvn- angl-ckou kn-hu a naučila se nějaké

   p-sničky. Také si dop-suje s dívkou z Lond-na. Jmenuje se Brenda. Někol-krát se už navštív-ly. Staly se z nich přítelk-ně.

   

 2. Doplň správný tvar slov do vět:

Zuby (pila)_____________se otupily. Mám rád polévku s (kroupa)___________.Milan cestoval z (Ostrava)____________ do (Praha)_________________. Obloha byla poseta (hvězda)___________________. Chudí lidé spávali na (postel)_____________

v kuchyni u kamen, aby se ohřáli. Dříve se svítilo petrolejovými (lampa)___________.

Na louce poletoval motýl s barevnými (křídlo)__________________.

3.U sloves urči osobu, číslo a čas:                                           

Sloveso

osoba

číslo

čas

Namalovali jste

 

 

 

Zalévám

 

 

 

Nenaučil se

 

 

 

Padám

 

 

 

Zakopneš

 

 

 

Budu muset

 

 

 

 

4. U podstatných jmen urči rod, číslo, pád, vzor:                                                  

Podst. jméno

Rod

číslo

pád

vzor

 přes švihadlo

 

 

 

 

 u lavice

 

 

 

 

 s dítětem

 

 

 

 

 bez maminky

 

 

 

 

 během jídla

 

 

 

 

 za břízou

 

 

 

 

 

5. Doplň i,y:
 1. Med v- tvářejí včel-. Na l-monádu létaj- vos-. V lese sb-ráme houb-. Posadil se na židl-. U rybníka kvákají žáb-. B-lou kůru mají bříz-. Na louce se pasou kráv- a kobyl-. Rád se dívám na televiz-. Mám vel-kou boul- na čele. Petr ležel v postel-. Nemám rád polévky s mrkv-. V konv- neb-la voda na zaléván-.


  Matematika:

  Jednotky času : zopakujte si převody jednotek, tj. 1h = 60 min.
                                                                           1 min. = 60 s
                                                                           1 h = 3600 min.
  uč. str. 98/2
             98/3
             98/4                                                 

  10. pracovní list – matematika         Jméno žáka:

  1.  Vyřeš slovní  úlohu:

  Za 1 hodinu nateče do bazénu          150l vody

  Za 10 hodin?                            10 x více

  Příklad:________________________

  Převeď na hl   ( 1hl = 100l)_____________________

  Odpověď:______________________________________________

  2. Jednotky času:

  1 hod 05 min =_________min                       3 hod 20 min =_____________min

  4 hod 36 min = _________min                      7 hod 17 min = ___________min

  360 min = ___________hod                          480 min =  ___________hod

  420 s = _________min                                  180 s = ________min

  3. Vybarvi stejnou barvou odpovídající dvojice:

  6 min          2 týdny        1 rok      březen         4 dny           1080 s     20 h

  72000s      365 dnů          31 dnů     360 s       18 min      336 h             96 h

  4. Písemné dělení + proveď zkoušku:

  23458 : 7 =                    zk:                               19547 : 9 =               zk:

   

   

   

  43905 : 5 =                 zk:                      8066 : 6 =                            zk:

  5. Dělení se zbytkem:

  58 : 9 =                       73 : 8 =                       19 : 3 =

  46 : 5 =                       2 : 8 =                         15 : 4 =

  62 : 8 =                       47 : 7 =                       13 : 9 =

  6. Vypočítej obvod trojúhelníka : a = 16cm, b = 19cm, c = 17cm.

  O = a + b + c      

  O =________

  O = ________cm


  Přírodověda :

  minulý týden jste si měli přečíst kapitolu  15 na str. 76. Připravila jsem si pro vás jednoduché otázky, poprosím napsat odpovědi a též mi je zaslat 

  1) Co patří do živé a co do neživé přírody?
  2) Uveď alespoň 3 nerosty
  3) Jak se jmenuje nerost, který tvoří součást naší potravy? Maminka ho určitě často používá  v kuchyni Usmívající se
  4) Jmenuj nejtvrdší nerost a napiš, k čemu se používá

  Příští týden vymyslím otázky z vlastivědy,tak  kdo se ještě nepodíval, podívá se na kapitolu 20 na str. 79


Pořadí podle aktivity v domácí přípravě :-)

1.místo:    Péťa
2.místo:    Domča B.
3.místo:    Domča R.
4.místo:    Ondra
5.místo:    Gusta
6.místo:    Dennis
7.místo:    Danda
8.místo:    Saša
9.místo:    Fanynka
10 místo:  Marek

Pořadí budu měnit podle zaslaných úkolů Mrkající
Prosím, vypracovávejte všechny úkoly, které dávám sem na stránky, nejen pracovní listy, které vám zasílám! DěkujiAJ

AJMilí žáci, v příloze vám zasílám jednoduché věty na překlad. Přeložené věty mi pošlete do emailu: Kybalova@zsobrnice.cz
Přeji hezké dny a budu se těšit na vaše práce. Kybalová, English teacher

Domácí úkoly 4.5.-7.5.

Milí žáci, je tu nový týden a s ním nové úkoly.
Děkuji všem dětem, které mi pravidelně zasílají domácí úkoly, všem rodičům za pomoc a bezva komunikaci Líbající
Prosím vypracovávejte všechny úkoly z učebnic, z pracovních listů... Tento týden chválím Ondru, který jako jediný zaslal i odpovědi na otázky z přírodovědy! Ale jinak chválím vás všechny,kteří posíláte, protože někteří z vás buď lenoší a nic nedělají, nebo neposílají Zamračený


Český jazyk:
uč. str. 98 cv.8 a) i b)  cvičení začíná Za řekou jsme viděli.......


Čítanka : str. 94

11. pracovní list – český jazyk       Jméno žáka:

1. Urči vzor u podstatných jmen rodu mužského (nezapomeň nejprve zjistit, zda je životné nebo neživotné):

Tatínek - __________                        zloděj- ____________        Fík - ___________

Plot - ____________              pejsek -___________         jetel -__________

Pařez -___________              čáp -___________               kašel -___________

Zámek- ___________                        datel -___________           učitel - __________

2. Doplň koncovky podstatných jmen:

V konv- bylo mléko. Bříz- mají bílý kmen. V řece žijí ryb- a na břehu kvákají žáb-. Dám si trochu káv-. Na návs- stojí pomník ze žul-. Dělníci skládají cihl-. Včel- sbírají sladké šťáv- z květin. Na jedl- sedí dvě veverk-. Seď na židl-. Milan leží v postel-. Slyšíš houkání sov-?

3. U podstatných jmen urči rod, číslo, pád a vzor:

Podst. jméno

Rod

číslo

pád

vzor

Z řepy

 

 

 

 

S žížalami

 

 

 

 

Pod umyvadlem

 

 

 

 

Pro včely

 

 

 

 

Na rybách

 

 

 

 

V obydlí

 

 

 

 

4. Doplň do vět správné tvary slov:

Nad (skály) ____________ vyšlo slunce.  Ze  (tma) ___________bylo slyšet houkání. Na procházky chodím ve sportovní (obuv) _______________. Nemocný chodil o (berle)__________. Na tabuli kreslím barevnými (křídy)______________. Váza s (květiny)____________ stála na stolku. Dračí ocas byl ozdobený barevnými (mašle) _____________. Bez (sůl)____________ se nedá vařit.

5. U sloves urči osobu, číslo a čas:

Sloveso

Osoba

číslo

čas

Prolézají si

 

 

 

Začarovali jsme

 

 

 

Snědl jsem

 

 

 

Opakujeme

 

 

 

Budu mít

 

 

 

 

6. Podle vzoru doplň koncovky podstatných jmen rodu mužského:

Dva sokol-  (páni), pro orl- (pány), v jetel- (stroji), sirup proti kašl- (stroji), nové automobil- (hrady), za osl- (pány), o král- (muži), čáp- (páni) letí, kruté mraz- (hrady),k ředitel- (muži), se ps- (pány), ps- (páni) rychle běží, krab- (páni) mají klepeta,  pozor na krokodýl- (pány)


Matematika:
uč. str.98 cv. 5
     str. 98 cv. 6
     str. 98 cv. 8


12. pracovní list – matematika       Jméno žáka:

1. Slovní úloha:

Na výlet přijelo            2905 turistů

Rozděl je do lanovky po 5 lidech

Kolik kabinek pojede na rozhlednu na kopci?

Příklad:                               zk:

 

 

 

Odpověď:_____________________________

2. Jak dlouho žije hmyz? Převeď na minuty  ( krát 60). Zakroužkuj, který druh hmyzu se dožívá nejméně.

hmyz

motýl

mšice

moucha

mravenec

jepice

komár

Délka života v hodinách

336

120

672

504

45

58

 

*60

 

 

 

 

 

Délka života v minutách

 

 

 

 

 

 

 

3. Převeď na uvedené jednotky:

10m =……………..mm               13500dm = ………………m                    84000mm = ……….dm

80hl = …………l                        57000l = …………….hl                          3600min = …………h

180s = ………..min                   39000kg = …………..t                           5hl = ………….l

4. Písemné násobení dvojciferným činitelem:

593                  894                  1568                7801

*36                  *42                  *83                  *27

 

 

 

5. Písemné dělení:

61087 : 6 =                 zk:                   30864 : 4 =                 zk:


Vlastivěda:
Měli jste za úkol pročíst si kapitolu 20 Počátky českého státu...
Zkuste odpovědět na tyto jednoduché otázky:
1) Jak se jmenoval nejmocnější kmen Čechů?
2) Jmenuj dvě přemyslovská knížata.
3) Jaký kníže byl prohlášen za svatého?
4) Jaké stavby se stavěly v románském stylu?

AJ

Milí žáci, podívejte se, prosím, pořádně na zadané úkoly z anglického jazyka, někteří z vás mi dosud nic neodevzdali. Dodělejte si je, ať máte všechno v pořádku. 
Děkuji Kybalová
V sekci nástěnka máte veškeré informace k otevření školy pro nepovinnou školní docházku pro 1. stupeň od 25.5.2020

Domácí úkoly 11.5.-15.5.

Moji milí žáčci, zadávám vám další domácí úkoly na následující týden. Opět chválím všechny děti, které zasílají pravidelně úkoly a vypracovávají vše, co zadám.
Tento týden zaslouží speciální pochvalu Ondra, Péťa, Dennis a Domča B., ti vypracovali i vlastivědu a minulý týden přírodovědu!
Děkuji rodičům za spolupráci Rozpačitý


Český jazyk :
 
učebnice str. 99 cv.9 ( začíná Babička koupila...)
              str. 99 cv. 10 ( tabulka na doplnění slov do pádů)
              str. 99 cv.11  ( začíná Pavel chová...)

čítanka: str. 95

13.pracovní list – český jazyk         Jméno žáka:

1. Doplň koncovky podstatných jmen podle vzoru, podstatná jména rodu ženského zakroužkuj:

Do Ostrav-, dřív-, se zel-m, v zahradnictv-, s řemesl-, z Opav-, uhl-, bez síl-, s dívkam-, v postel-, do hlav-, služb-, s křesl-, s kol-, z ocel-, na pol-, na neb-, do tráv-, na větv-ch, mýt se mýdl-, u Pavl-, v lavic-ch, pod křídl-, vysoké palm-, ryb- a žáb-, v konv-ch.

2. Doplň koncovky podstatných jmen rodu mužského podle vzoru, vzor napiš do závorky ve správném tvaru, modře zakroužkuj životná, zeleně neživotná podstatná jména:

Mladí pštros- (__________), slyšel výstřel- (_________), v cíl- (_________), dva dopis- (________), jdu k ředitel- (__________), sbírá hřib- (__________), silní lv- (________), milý přítel- (___________), mezi strom- (___________), k učitel- (__________), v jetel- (_______), v ovoci jsou červ- (_________), lovit krokodýl- (________), vidět jestřáb- (_________), zavolej Jirkov- (_________), dva kilogram- (__________), o pelikánov- (___________), krmit holub- (_________), včelí úl- (__________), pro ps- (___________).

3. Urči u sloves osobu, číslo, čas:

Sloveso

osoba

číslo

čas

Protahoval se

 

 

 

Nežalujte

 

 

 

Vypracovali jsme

 

 

 

Zašiješ si

 

 

 

Upadneš

 

 

 

 

4. Doplň i x y:

L-ška B-strouška

Paní rev-rníková v-táhla z troub- upečenou kachnu. Vonělo to po celém staven-. Pes si brous- zub- na kost-. Ochočená l-ška B-strouška si dělala laskom-ny, ale b-lo jí příliš dlouhé čekat na poledne, kdy se l-dé krm-vají a na ni ob-čejně pamatují. Um-nila si, že si ke kachně jenom   př-čichne. Na v-c si netroufla, protože b- jí mohli v-prášit kož-ch. Přič-chla, ale vůně b-la př-liš svůdná. L-ška nejdříve ukousla kousek noh- a za chvil-čku přitáhla celou peč-nku pod z-dku u kam-nek. Tentokrát z toho b-l takový v-prask, že si příště B-strouška raději utřela vous- a všechno, co v-cházelo z troub-, nechávala raději na pokoji.

5. U podstatných jmen urči rod, číslo, pád a vzor:

Podstat. jméno

rod

číslo

pád

vzor

V jeteli

 

 

 

 

S malinami

 

 

 

 

O Fíkovi

 

 

 

 

Na hrušni

 

 

 

 

S pávy

 

 

 

 
Matematika:
prac.sešit str. 9 celá stránka (ten,co jsem vám rozdala u školy)
učebnice str. 101 cv.2
              str. 101 cv.4
              str. 101 cv.5

14. pracovní list – matematika     Jméno žáka:

1. Doplň správné jednotky:

6000cm = 60_______                        13dm = 1300_______

8m = 80________                              4km 20m = 4020_______

18m = 18000______                          7km 5m = 7005______

2. Slovní úloha:

V nádrži je………………………35000l vody

Rozděl do 5 sudů

Kolik litrů vody je v jednom sudu?

Příklad:______________

Odpověď:_________________________________

3. Doplň do tabulky výsledky:

a

a + 530

a - 730

a : 5

a * 2

23 640

 

 

 

 

19 850

 

 

 

 

64 140

 

 

 

 

Příklady na dělení a násobení počítej písemně, + a – zpaměti.

4. Vypočítej: V zoologické zahradě musí nakoupit krmení pro zvířata. Pomoz vypočítat, kolik krmiva potřebují koupit pro daný počet dní.

Spotřeba v kg

1 den

2 dny

(*2)

3 dny

(*3)

4 dny

?

5 dní

?

6 dní

?

7 dní

?

ryby

60

 

 

 

 

 

 

ovoce

600

 

 

 

 

 

 

zelenina

400

 

 

 

 

 

 

5. Písemné násobení:

1906                           5487                           3051

*36                              *41                              *52

 

6. Vypočítej obvod trojúhelníka – a = 17cm, b = 30cm, c = 20cm:

Vzorec :________________

Dosaď  čísla:______________

Výpočet:____________                    Odpověď:_____________________________________Přírodověda:

Přečti si kapitolu 16 na str. 79 a zkus odpovědět na následující otázky :-)
 1) Jmenuj základní části rostlin.
 2) Které části rostlin slouží lidem jako potrava? Uveď dva příklady.
 3) Nakresli jednu kořenovou zeleninu.
 4) Napiš mi, jaké plody ze stromů a keřů máš nejraději.
 


Vážení rodiče, pokud jste se někteří rozmysleli a chtěli byste dát syna/ dceru do školy od 25.5., ozvěte se mi nejpozději do pondělí 18.5.                                  

Domácí úkoly 18.5.-22.5.

Opět vás všechny moc zdravím, moji milí žáčci Líbající
Zasílám úkoly na další pracovní týden. Opět moc chválím všechny, kteří posílají. Spousta z vás se mi ale zase za tento týden vůbec neozvala! Pracujte, ať všechno nezapomenete! Pokud pracujete, ale nedáte mi vědět, je to jako byste nic nedělali Zamračený
Tento týden moc chválím Domču B., ten vypracoval úplně vše, dále Ondru, Dennise, Dandu a Gustu!


Český jazyk:

učebnice str.  101 cv. 3 
             str. 101 cv. 4

15. pracovní list – český jazyk       Jméno žáka:

1. Doplň y x i:

Rádi chytáme ryb-.  Sl- ším zvuk píšťal-.  Cestujeme do mnoha zem-. V zeměp-se se seznamujeme s řekam- a horam-. Voda v láhv- je studená. Dovezli nám cihl-. Na pol- řep- se honili hraboš-. Daně tekly slz-. Žáci se učili o krv-.  Pod postel- se schovala m-š. Lamp- v ul-ci se rozsv-tily. Na jedl- seděly dvě sov-. V mrkv- jsou v-tamíny. Kvetou líp-.

2. Doplň do souvětí vhodné spojky:

Byla velká tma, ________měsíc nesvítil. Myslel jsem, ______půjdeš se mnou. Chtěl bys, _____už byly Vánoce? Líbilo se mi, ______Andrea zpívala. Petr je výborný nejen ve fyzice, ______i v chemii. Dlouho nepršelo, _________musel tatínek zalévat. Jirka byl v Čechách,_____ Prahu nenavštívil. Houby letos asi neporostou, ________je všude velké sucho. Tahle hra mě nebaví, ___________skoro vždycky vyhraji.

(Nabídka: protože,  ale, aby, že, proto, jelikož, když,)

3. Urči u sloves osobu, číslo a čas:

Sloveso

osoba

číslo

čas

budeš se radovat

 

 

 

mňoukalo

 

 

 

chtěl jsem

 

 

 

sedíme

 

 

 

zabydleli se

 

 

 

schoval jsi se

 

 

 

 

4. Doplň koncovky podst. jmen podle tvaru vzoru,do závorky, podstatná jména rodu mužského životného zakroužkuj žlutě:

Pod křídl- (městy ), rychlé motocykl- (___________), se slov- (_________), o Tondov- (__________), ojeté automobil- (_________), vysoké topol- (__________), s koťat- (________), omáčka s houbam- (_________), pro slon- (_________), s křídl- (________), krmit orl- (________), motýl-  (________)v síti, krokodýl- (_______) jsou nebezpeční.

5. Urči rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen:

Podst. jméno

Rod

Číslo

Pád

Vzor

V posleli

 

 

 

 

Na moři

 

 

 

 

Pro pávy

 

 

 

 

Se slony

 

 

 

 

náušnicemi

 

 

 

 

o královi

 

 

 

 


Matematika:

učebnice str. 102 cv. 12
                  str.102 cv. 14
                  str. 102 cv. 18
                  str. 102 cv. 20
pracovní sešit str. 10

16. pracovní list – matematika         Jméno žáka:

 

1. Převody jednotek: (1h = 60min = 3600s, 1min = 60s)

 

180min =_____h                    300min =_____h                    540min =_____h

 

6 min = _____s                      10min =_____s                      120min= ______h

 

2h 45min =________min       3h 17min =________min       2min 30s=________s

 

2. Slovní úloha:

 

Jedno kolo stojí……………………..7509 Kč

 

Kolik škola zaplatí za 15 kol?   (15 krát více)

 

Příklad:

 

 

 

 

 

Odpověď:________________________________________

 

3. Zakroužkuj správné odpovědi. Můžeš je ověřit na internetu.

 

Žirafa měří a) 4cm      b) 10m            c) 4m               Jelen váží a) 20kg       b)1t     c)200kg

 

Králík váží a) 2kg        b) 2g               c)2t                 Beruška měří a) 3dm  b) 4cm c) 5mm

 

4. Pamětné dělení:

 

56 : 4 =            51  : 3 =           48 : 2 =

 

98 : 7 =            68 : 4 =            96 : 8 =

 

39 : 3 =            84 : 7 =            99 : 9 =

 

85 : 5 =            128 : 8 =          60 : 5 =

 

5. Vypočítej obvod trojúhelníkové zahrady a = 53m, b = 90m, c = 125m:

 

Vzorec:_____________

 

Dosaď délky:___________

 

Výpočet:____________

 

Odpověď:______________________________________________

 

6. Písemné dělení:

 

60123 : 9 =                 zk:                   31784 : 6 =                 zk: 

Domácí úkoly 25.5.-29.5.

Krásný den všem žákům a rodičům,
zasílám vám úkoly na nový pracovní týden. Tentokrát máte jen jeden list z českého jazyka a důrazně vás žádám, abyste si doplnili vše, co jsem doposud zaslala. Někteří z vás neposílají vůbec nic, někteří vypracují jen pracovní listy, které vám zasílám do emailu. Doplňte si prosím vše, jsou tu úkoly z učebnic čj a mat., přírodověda, vlastivěda....Věnujte tento týden prosím doplnění prací, které vám chybí Usmívající se . Moc chválím Dominika B, Péťu, Ondru, ti dělají poctivě vše. Pracovní listy zasílá Dennis, Danek, Gusta....ale co vy ostatní???

Český jazyk :
učebnice str. 101 cv. 5 a 6
              str. 102, cv. 9

17. pracovní list – český jazyk       Jméno žáka:

1. Doplň i x y:

Medv-dek chtěl v-razit, ab- zabránil las-čce v loupeži. Tu náhle uv-děl na balvanech pod borov-cí nějakou melu. Zm-tal se tam chumel těl a medv-dek teprve po chvíl- rozeznal,že to las-ce d-voce zápasí s l-škou. Sešli se dva lup-či u jedné kořist-. To se v-, že n-kdo nechtěl ustoup-t.

2. Doplň správný tvar vzoru (páni x pány) a koncovku y x i :

Strýc chová holub- (__________). Po náměstí se procházejí holub- (___________). Na trhu prodávají mušle a krab- (___________). V košíku jsou mušle a krab-(________).Nad květinami poletují motýl- (__________). Alan má síťku na motýl- (_________). Pozoroval jsem čáp- (_______). Na komíně si postavili hnízdo čáp- (__________).

3. Slovesa – osoba, číslo, čas:

Sloveso

Osoba

Číslo

Čas

Zašívala jsem

 

 

 

Nevstali jste

 

 

 

Sedíme

 

 

 

Začarovala jsem se

 

 

 

Budu vstávat

 

 

 

Nechci

 

 

 

 

4. Doplň koncovky podstatných jmen:

Na hráz- rybníka pozorujeme žáb-. V rákos-  se ukrývají hus- s housat-.  Po kolejích jezdí lokomotiv- do Prah-. Pod lípam-  stojí stodol- s krávam-. kozam- a kobylam-. Z lesa se ozývá houkání sov-.  Na mez- poletují včel- nad barevnými květinam-. Domů se vrátíme až za tm-.

5. Podstatná jména – rod, číslo, pád, vzor:

Podst. jméno

Rod

Číslo

Pád

Vzor

Na polích

 

 

 

 

S bedlami

 

 

 

 

Pro čápy

 

 

 

 

O koblížkovi

 

 

 

 

Hrochu!

 

 

 

 

Bez větví

 

 

 

 

 

6. Doplň správný tvar slov:

Na (pánev)________ osmaž (cibule)____________. Pod (lípy)____________stála lavička. Nad (hlavy)__________nám létaly (včela)__________. Kobyly s (hříbata) se pásly na poli. Nemocný Adam ležel v (postel) _________ v noční (košile)____________. Jede vlakem k (dědeček)____________. Řekni (Adam)_____________, ať se nebojí (tma) _________.


Čítanka : str. 99-102 I špendlík je k něčemu dobrý

Matematika: 

učebnice str. 103 cv. 23, 25 a 28

Vlastivěda:
 pročíst str. 81 kapitola 21 České království a odpovědět na otázky:

1) Co získal Přemysl Otakar I. v roce 1212?
2) Jmenuj další krále z přemyslovského rodu
3) Jak se jmenovaly nové mince, které nechal razit Václav II.?
4) Jaký rod nastoupil po Přemyslovcích?Milí žáci, zjistila jsem, že úkol co jsem si pro vás připravila nebyl k přečtení, tak vám sem dám jinou křížovku.  Doplňovat budete školní potřeby - v anglickém jazyce. Když si na obrázek kliknete můžete si ho uložit do PC a pak zvětšit.
Tajenku napište na papír a odešlete na e-mail: kybalova@zsobrnice.cz

Domácí úkoly 1.-5.6.

Dobrý den,milí žáci a rodiče,
zasílám vám další úkoly na nový pracovní týden. Stále pilně pracuje Péťa, Domča B., Dennis, Gustík, Danda, Ondra, teď zaslal i Domča R... Ostatní buď pošlou až po mém neustálém urgování nebo vůbec :-( Učivo vám bude v pátém ročníku chybět, polepšete se Mrkající

Český jazyk :
 
učebnice str. 102 cv. 7
              str. 102 cv. 8 a,b

18.pracovní list z českého jazyka:


1. Doplň i x y:

Obchod s obuv- se nachází v Alšově ulic-. Měl bys m-t ve svých věcech pořádek. S takovými řečm- na mě nechoď! Dopis- se žádostm- občanů se v-řizují zde. Teta nevěděla starostm- co dřív. Letiště je zaplněno letadl-. Vel-ký lustr se rozzářil světl-. Vos- se brání žihadl-. Po neb- plují mráčk-. V Lab- se zv-šila hladina vody.

 

2. Doplň správný tvar vzoru (páni x pány) a koncovku y x i :

Ve velkém výběhu se důstojně procházeli lv- . Viděli jsme lv- , jak se vrhají na přinesené maso. Je pravda, že svišt- sviští? Viděli jste v horách svišt- ? Vysoko na nebi kroužili jestřáb- . Spatřili jsme jestřáb-  vrhající se na kořist na zemi. Krokodýl-  leželi nehnutě na kraji rybníčku. Dívali jsme se dlouho na krokodýl- .

3. Slovesa – osoba, číslo, čas:

Sloveso

Osoba

Číslo

Čas

Plavali jste

 

 

 

Vyšívám

 

 

 

Čarujeme

 

 

 

Budou bydlet

 

 

 

Sedí

 

 

 

Myslela jsem

 

 

 

 

4. Doplň koncovky podstatných jmen:

Na louce se popásaly dvě kobyl- s hříbátk- . Kolem Čeňkovy pil- teče řeka Vydra. Mám ráda všechna roční obdob- kromě zim- . Milan pracoval bez známky únav- . Nad hladinou se míhají mušky se šídl-. Při chovu dobytka se farmář neobejde bez slám-. To je rychlík do Bratislav- . Silnice byla lemována lipam- .

5. Podstatná jména – rod, číslo, pád, vzor:

Podst. jméno

Rod

Číslo

Pád

Vzor

Na dlani

 

 

 

 

Pro psíka

 

 

 

 

Nad hlavou

 

 

 

 

O panence

 

 

 

 

S dědečkem

 

 

 

 

U kolotoče

 

 

 

 

 

6. Vymysli slova s danými předponami: např. od-dych….

Od -:                                   Roz-:                      

Bez -:                                  Nad-:

Pod -:                                 Před-:


Matematika:

učebnice str. 104 cv. 31
              str.104 cv. 33

pracovní sešit str. 12


19. pracovní list – matematika         Jméno žáka:

 

1. Slovní úloha:

 

Monika šla do obchodu  a dostala od maminky do peněženky jednu tisícikorunu, dvě pětisetkoruny a jednu stokorunu.

 

 Nakoupila v potravinách za 980 Kč , v papírnictví za 240 Kč a v drogerii za 170 Kč.

 

Spočítej : a) Kolik Kč měla Monika od maminky?

 

                b) Kolik Kč Monice zbylo po nákupu ve všech obchodech?

 

 

a)      výpočet :
         odpověď :

 

b)       výpočet :
          odpověď :
         

 

2. Písemné sčítání:

 

3 257                      6 895                       8 031
2 531                      7 634                       6 755        

 

                                                                      

3. Písemné dělení :

 

8512 : 8 =                          7 378 : 7 =                       5 912 : 5 =

 

 

 

4. Porovnej výsledky těchto příkladů: ( větší, menší, rovná se )

 

a)   ( 430 + 560)                  ( 740 – 380 )

 

b)   ( 50 . 70 )                       ( 270 : 30 )

 

c)    ( 1 200 – 650 )              ( 740 + 330 )

 

 

 

5. Pamětné násobení : 

 

10 000. 100       =                                                                    
                                                                  
 750 . 1 000       =                                                                

6 000 . 10          =                                                                

23 000 . 10 000  =  

6. Pamětné dělení:

270 000 : 100  =

3 500 : 70        =

1 000 000 : 10  =

48 000 : 6 000   =


Přírodověda:

přečti si str. 80 až 81 a odpověz na otázky:

1) Na co používáme květy některých rostlin?
2) Jaké znáš obilniny? Jednu si vyber a namaluj obrázek.
3) Z jaké rostliny se vyrábí olej?
4) Jmenuj alespoň dvě pícniny a napiš, k čemu se využívají.                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Krásný zítřejší den dětí Vám všem přeji a moc se na vás už těším!

Krásný zítřejší den dětí Vám všem přeji a moc se na vás už těším!

Domácí úkoly 8.6.-12.6.

Moji milí žáčci, zdravím vás a zasílám další domácí úkoly. Za chvilku tu máme prázdniny, tak ještě vydržte v práci a zasílání. Moc chválím všechny děti, které pravidelně posílají, děkuji rodičům za pomoc Usmívající se 


Český jazyk :

učebnice str. 105 cv. 4 a, b ( začíná Četli jsme...)
              str. 106 cv. 7 ( začíná Starosta projednal...)


 20. pracovní list – český jazyk         Jméno žáka:

1. Doplň i x y:

Zakukala žežulička z doubrav-.  Učni dnes pracovali s vrtačkam - . Ten cukr je určen pro včel-.  Na trhu b – l stánek s dřevěn –mi p-šťalam-. Pachatel zm-zel beze stop-. Jedeme rychl-kem do Břeclav-. Nevěděl si rady s pravidl- pravopisu. V okol- Ostrav- se těží černé uhl-. U břehu kotví loďka s vesl-.  Náměst- b-lo osvěleno ozdobnými lampam-.

( doubrava = dubový les)

 

2. Doplň správný tvar slova a koncovku y x i :

Honza Černý chová poštovní ( holub)-------------. Jeden pár holubů dal svému ( kamarád)--------------. Na zahradě u černých se prohánějí tři ( pes)--------. V králíkárně jsou bílí (králík)-------------. Také o tyto své (miláček)-------------- se Honza pečlivě stará. O svých zvířatech rád vypráví kamarádu ( Jakub)--------------.

3. Slovesa – osoba, číslo, čas:

Sloveso

Osoba

Číslo

Čas

Přeskakoval bych

 

 

 

Lákali jste

 

 

 

Bydlím

 

 

 

Budou se smát

 

 

 

Přemýšlí

 

 

 

Ptali se

 

 

 

 

4. Doplň koncovky podstatných jmen:

Přivítali jsme milé host-. Letos jsem už viděl čáp-. Se zkušenými detektiv- probíhalo vyšetřování rychle. Nechala jsem si podepsat fotografie známými atlet-. S kamarád-  jsme si domluvili odpolední výlet. Lv- stáli těsně u mříží a páv- nás vylekali svým křikem. Na slon- jsme si dávali pozor, stříkali totiž vodu až na moje kamarád-. Buvol- jsou přežvýkavci.

5. Podstatná jména – rod, číslo, pád, vzor:

Podst. jméno

Rod

Číslo

Pád

Vzor

Pro slzy

 

 

 

 

O kozlíkovi

 

 

 

 

S Maruškou

 

 

 

 

O poli

 

 

 

 

Petrovi

 

 

 

 

U srdce

 

 

 

 

 

6. Hádanka:

Co je to los? dravý pták, savec podobný opici, příbuzný jelena, číslovaná poukázka loterie, sladkovodní ryba.   Zakroužkuj správnou odpověď, mohou být i dvě 


Matematika:

učebnice str. 104 cv. 34, 37
prac. sešit str. 17


21. pracovní list – matematika         Jméno žáka:

 

1. Převody jednotek:

 

9m = _____cm       13dm =_____cm      18 km=______m

 

180 min =____h     360 s =_____min       7 hod =______min

 

50 mm = ____cm     170 m =____km       1000cm =____dm

 

 

 

2.slovní úloha:

 

Pan Veselý si koupil počítač za 30 000 Kč, tiskárnu za 6 500 Kč a další příslušenství za 5 300 Kč.

 

Kolik Kč celkem utratil?

 

Příklad:__________________________________________

 

 

 

 

 

Odpověď:________________________________________

 

3. Písemné násobení:

 

37 089               65 258        45 796

 

.___32                .      17        .     58

 

 

 

4. Písemné dělení:

 

38 679 : 7 =     zk:                    23 623 : 5 =       zk:

 

 

 

5. Vypočítej:

 

a) Jeden rok má 365 dnů. Kolik dnů mají 3 roky?

 

b) Rok má 52 týdnů. Kolik týdnů mají 4 roky?

 

c) Jedna hodina má 3 600 sekund. Kolik sekund mají 2 hodiny?


Přírodověda:

str. 83 Živočichové a str. 87 kap.17 Léto v přírodě
pročíst a odpovědět na následující otázky:
1) Čím nám jsou užitečná zvířata?
2) Co se vyrábí ze surovin, které lidem zvířata poskytují?
3) Kdy začíná léto a co je to letní slunovrat?
4) Jaké obilí dozrává nejdříve a jaké nejpozději?
5) Co sbíráme v lese a na co při sběru musíme být opatrní?
6) Namaluj zástupce hmyzu.


Vlastivěda :
 

Str.84 kapitola 22 Karel IV.
Pročíst a odpovědět na otázky:
1) Z kterého rodu pocházel Karel IV.?
2) Jaký titul získal Karel IV.?
3) Jmenuj významné stavby vybudované za vlády Karla IV.?
4) Jaký umělecký sloh se začal v Čechách prosazovat?


 


Domácí úkoly 15.-19.6.

Zdravím vás s novými úkoly. Tyto úkoly jsou poslední, které zadávám, poté už se můžete začít těšit na prázdniny Usmívající se
Vaše domácí příprava od března, kdy se zavřela škola, se bude také započítávat do celkového hodnocení! Tento týden chválím opět Dennise, Gustu, Péťu, Domču B.

Český jazyk:

učebnice str. 106 cv. 9 ( začíná Tatínek mi...)
           str. 107 cv. 13 ( začíná Paní Machová...)
           str. 106 cv. 8 ( začíná Hrady se...)

22. pracovní list – český jazyk          Jméno žáka:

1. Doplň i x y:

U farm- rostou vysoké topol-. Chovají tam kráv- a mají i dva osl-. Srn- se nemohou nasytit šťavnaté tráv-. Teď mají kobyl- několik hříbat. Za vs- rostou dub- a bříz-. Pan Novák chová na svém rybníku hus-. Tu a tam se ozývají štěkající ps-. Lidé se starají o své dom- i o širší okol-. Příkop- jsou vysekané a okolo silnice rostou líp-. Nad květinam- poletují pestří motýl-. Na pol- se zelená mladé obil-.

 

2. Doplň správný tvar slova a koncovku y x i :

Pavel chová poštovní (holub)------. Roman vštěpuje svému (papoušek)------ zásady slušné mluvy. Karel se umí ohánět (veslo)------- i (pádlo)------. Vítek chodí se svými (pes)----- na cvičiště. Já pojedu v neděli ke (strýček)------do hájovny. Nejvíc se těším na jeho lovecké (pes)------. Včera jsem v televizi viděl bílé (lev)-------.

 

3. Slovesa – osoba, číslo, čas:

Sloveso

Osoba

Číslo

Čas

Stavěli jsme

 

 

 

Čekáme

 

 

 

Budu stát

 

 

 

Oslovíte

 

 

 

Budeš plavat

 

 

 

Smáli se

 

 

 

 

4. Daná slova převeď do 6. pádu množného čísla:

na břehu: na -------------                  na šátku : na ------------

po chodníku: po -----------                v šálku : v ---------------

v rybníku : v --------------                  na kolíku: na --------------

 

5. Podstatná jména – rod, číslo, pád, vzor:

Podst. jméno

Rod

Číslo

Pád

Vzor

V rukávu

 

 

 

 

Na polích

 

 

 

 

S květinou

 

 

 

 

O klíštěti

 

 

 

 

U schodiště

 

 

 

 

Pavle!

 

 

 

 

 

6. Hádanka: 

Co to znamená, když: má někdo srdce na pravém místě?

                                 : má někdo hlavu jako cedník?Matematika:

učebnice str. 109 cv. 16
                  str. 109 cv. 18 a 20


23. pracovní list – matematika         Jméno žáka:

 

1. Slovní úloha:

 

Rodiče kupovali pro své děti trekingová kola. Klárce koupili kolo za 7 880 Kč a starší Adam dostal kolo o 1 310 Kč dražší.

 

 

1)      Kolik Kč stálo Adamovo kolo?                  Výpočet:                                        Odpověď:

 

2)      Kolik Kč stála obě kola dohromady?        Výpočet:                                       Odpověď:

 

 

 

2. Spočítej, kolik let uplynulo od následujících událostí:

 

a) od roku 1774, kdy bylo zavedeno povinné školní vzdělávání

 

b) od roku 1894, kdy vyjela v Praze první elektrická tramvaj

 

c) od roku 1775, kdy se začaly v Klementinu pravidelně měřit teploty vzduchu

 

 

 

3. Písemné násobení:

 

54 965             34 623          49 682

 

.___54                .   27       .         35

 

 

 

4. Písemné dělení:

 

65 754 : 5 =      zk:                    87 643 : 6 =       zk:

 

 

 

5. Vypočítej:

 

a) K číslu 250 přičti číslo, které je 6x větší než číslo 250. Jaké číslo dostaneš?

 

b) Od čísla 1 000 odečti čtyřnásobek čísla 25. Jaké číslo dostaneš?


Přírodověda:

str. 89 Kapitola 18 pročíst a odpovědět na otázky:
1) Proč mizí z přírody některé živočišné a rostlinné druhy?
2) Co to znamená kriticky ohrožený druh živočicha, jmenuj alespoň 3 příklady.
3) K čemu vede nadměrná těžba nerostných surovin?
4) Jaké jsou důsledky kácení tropických deštných pralesů?

Vlastivěda:

str. 87 kapitola 23 pročíst a odpovědět na otázky:

1) Kdo to byl Jan Hus?
2) Kdo byli husité? Proč se jim tak říkalo?
3) Čím je významné datum 6.července? Jaký státní svátek slavíme?
4) Co to jsou křížové výpravy?Vrácení učebnic a vydávání vysvědčení

Ve středu 24.6.2020 budu v 11 hodin před školou a budu od vás vybírat učebnice. Prosím, dostavte se, pokud by měl někdo s časem problém, ozvěte se mi na telefon nebo email a domluvíme se Usmívající se. Učebnice přineste, prosím, vygumované a zalepené.
Vysvědčení se bude vydávat v pátek 26.6.2020 v naší třídě. Nejdříve proběhne venku rozloučení s deváťáky a poté si vysvědčení rozdáme. Moc se na všechny děti už těším!Líbající

VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Důležité informace k vydávání vysvědčení najdete ZDE - PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ.
Základní škola Obrnice, okres Most,
příspěvková organizace
Mírová 167
435 21 Obrnice

Tel: +420 476 107 985
e-mail: reditel@zsobrnice.cz

IČ: 70982236
datová schránka: tb3mqdk

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy