logotyp
Login
  • image 409
  • image 410
  • image 411
  • image 412
stranka-zakladni-skola-obrnice-okres-most-prispevkova-organizace-2

Archiv 2019/2020

INFORMACE PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ

SEZNAM POMŮCEK PRO ŽÁKA 1. ROČNÍKU

OBALY

na učebnice – slabikář, matematika, živá abeceda, pracovní sešit k živé abecedě (zakoupit na začátku roku podle velikosti učebnic; případně knihovna v Mostě nabízí balení učebnic)
na písanku – obal A4
na sešity – 3 obaly

PENÁL

vybavení - pastelky, fixy, dvě ořezané tužky č. 2, měkká guma, ořezávátko se zásobníkem

AKTOVKA

na záda

POTŘEBY VV A PČ

lepidlo (vysouvací) – 1 ks, hadřík, pracovní oděv (nejlépe stará pánská košile s upravenými rukávy); v průběhu šk. roku - stavebnice

CVIČEBNÍ ÚBOR

„kraťasy“ a tričko, cvičky, ponožky; na zimu teplákovou soupravu – vše označené jménem a uložené v látkovém sáčku s tkalounem

UBROUSEK

látkový – na svačinu

TOALETNÍ POTŘEBY

papírové utěrky - 1 balení po 4 kusech, mýdlo tekuté, toaletní papír, papírové kapesníky

BAČKORY

na přezouvání - podepsané


NEKUPOVAT - kapsář ani kufřík na výtvarné potřeby. Děti budou mít ve třídách skříňky se zásuvkou. 

UČIVO NA TÝDEN 16. 3. - 20. 3.

čtení - SLABIKÁŘ str. 83
- hláska a písmeno Ž ž - str. 84 - 88
- nácvik čtení slov - sloupce - ž - str. 62
- ž - str. 65

psaní - procvičovat správné tvary písmen, které již umíme napsat podle domácí písanky

matematika - procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
- str. 27 -28

UČIVO NA TÝDEN OD 23.3. - 27.3.

čtení - SLABIKÁŘ - hláska a písmeno Ř ř - str. 89-91
  • str. 90 - ROZPOČÍTADLO - naučit zpaměti
  • nácvik čtení slov - sloupce ř - str. 63, 
  • ř - str. 65

        - skládat ze zásobníku písmen spojení slov a jednoduché věty

psaní - procvičovat správné tvary písmen

        - do domácí  písanky - opsat 4 řádky str. 33 D d - Ota dudá na dudy.,.....

        - nácvik psaní písmena K dle slabikáře - str. 124 - str. 125, předepište dětem do sešitu a prosím o pomocné linky - 4 řádky

matematika - procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
        - str. 29

prvouka - Lidská práce - řemesla - str. 12 Cestička do školy II.

            - Bez práce nejsou koláče - str. 13 - cv. 2 (cvičení 1 vynechat)

            - O dvanácti měsíčkách - pohádka (dle možností přečíst nebo se podívat na YouTube)
            - str. 14/1,2,3 - procvičovat roční doby a měsíce

 

UČIVO NA TÝDEN OD 30.3. - 3.4.

čtení - SLABIKÁŘ - dále pokračovat v nácviku čtení Ř ř - str. 92 – 95


         - nácvik čtení slov – sloupce Ř ř – str. 63, 65

         - skládat ze zásobníku písmen spojení slov  a jednoduché věty
       

psaní - nácvik psacího písmena S - podle slabikáře str. 124 - 125,

            předepište dětem do domácí písanky, prosím o pomocné linky - 4 řádky

          - opsat ze slabikáře do domácí písanky - str. 33

            věty K k  Alík, Alík, Alík

                          malý jako malík.

                   R r   Máma má ráda operu.

                          Já mám rád kino.

matematika - procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

                    - str. 30

prvouka - Cestička do školy II. - str. 15/1 - Roční doby

              - na papír - nakresli obrázek, jak si hraješ - OBVYKLE - na jaře ty

 

Domácí úkoly posílejte ofocené, kdo má možnost, na adresu chroma@zsobrnice.cz

 

         

UČIVO NA TÝDEN OD 6.4. - 8.4.

další bude zadáno vzhledem k velikonočním svátkům až od 14.4.

 

čtení   - SLABIKÁŘ - dále procvičujte čtení - čtěte denně - str. 96

          - nadále skládejte ze zásobníku písmen spojení slov a jednoduché věty

psaní  - nácvik psacího písmene U - podle slabikáře - str. 124-125

          - předepište dětem do domácí písanky (nebo papír) - prosím nadále o pomocné linky - 3 řádky 

          - přepiš na další řádek větu U lesa je potok.

          - přepiš psacím písmem jeden řádek u, U

matematika - stále procvičujte sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

          - str. 31/1, 2, 3

prvouka - Cestička do školy II - Začíná jaro - str. 16

 

Přeji krásné velikonoční svátky vám i vašim rodičům a byla bych ráda, kdybych měla nějakou zpětnou vazbu, zda učení doma zvládáte. Stále nikdo nereaguje na můj
e-mail : chroma@zsobrnice.cz . Již se těším, až se znovu konečně sejdeme ve škole v naší třídě :-). Ch.

POCHVALA za aktivní domácí práci!!!

Chválím Mirečka Cinu a Natálku Horváthovou, jen tak dál! Úžasný Přidá se někdo další?

Chválím !!!

Chválím Biancu Gunárovou za domácí práciÚžasný.

UČIVO NA TÝDEN OD 14. 4. - 17. 4.

čtení - SLABIKÁŘ - hláska a písmeno G g - str. 97
                          - nácvik čtení slov - sloupce g - str. 63, str. 65
                          - dále skládat ze zásobníku písmen spojení slov a jednoduché věty - využívejte věty ze slabikáře
                            (u vět dodržujte velké písmeno na začátku věty a znaménko za větou)

psaní - nácvik psacího písmena P - podle slabikáře str. 124 - 125 dodržuj správný tvar
           předepište dětem 3 řádky - dále prosím o pomocné linky nebo psaní podle podložky
         - dále přepiš slova a věty - vždy po jednom řádku:

Pavla
Pepo!
Pozor!
střídat psací písmena p P

matematika - stále procvičujte sčítání a odčítání
                    do 20 bez přechodu desítky

                  - str. 31/4,5,6,7
                  

prvouka - Cestička do školy II - Pozorujeme jarní přírodu

            - str. 17
            - str. 18/5 - dopište vhodná slova

(pokud neumíme ještě některá písmena, pište slova z nabídky - oranžová TISKACE),
 nebo zkus opsat podle vzoru v nabídce)

 

ÚžasnýOpět chválím Mirečka a Bibi za zaslanou domácí práci!

UČIVO NA TÝDEN OD 20.4. - 24.4.

čtení - SLABIKÁŘ - hláska a písmeno F f, CH ch - str. 98,99
                            
- nácvik čtení slov     - sloupce f - 64, 65
                                                            -  sloupce ch - 64, 65
                             -
skládejte dál ze zásobníku písmen věty podle slabikáře, dodržujte velké písmeno na začátku věty a znaménko za větou

psaní - nácvik psacího písmena T - dodržujte správný tvar písmena podle slabikáře ze str. 124-125 - napiš 3 řádky (můžeš trénovat i víc)
         - dále přepiš slova a věty - vždy po jednom řádku

Tom
Tonda
Teto!
střídej psací písmeno t, T
Pilot létá!
To je vody!

matematika - str. 32/1,2,3
                    - procvičujte stále sčítání a odečítání do 20 bez přechodu desítky

prvouka - Cestička do školy II - str. 19/1 (zkus napsat na papír slova složená ze slabikáře)
              - vybravit obrázek
              - 19/3 - dopiš slova z nabídky
              - str. 20/1 - vzpomínáme na Velikonoce - dopiš slova z nabídky
                str. 21/2 - dokresli kraslice
              - dobrovolně pro šikovné děti str. 21/3,4

CHVÁLÍM!!!

za domácí práci v minulém týdnu Bibi, Natálku, Mirečka a nově Štefánka!Úžasný

UČIVO NA TÝDEN OD 27. 4. - 1. 5

čtení - SLABIKÁŘ - slabikotvorné r a l - str. 100 - 101
                          - 3 sloupce - str. 67 - nácvik čtení slov se slabikotvorným r a l
                          - hláskujte slova, skládejte věty podle slabikáře

psaní - nácvik psacího písmena L - dodržujte správný tvar písmena podle slbikáře ze str. 124 - 125  - napiš 3 řádky
přepiš slova vždy po jednom řádku:
Lada
Lída
Lipno
střídej psací písmeno l L
matematika - str. 32/ 4, 5, 6
- stále procvičujte sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

prvouka - Jarní hry str. 22
- povídej o obrázku a zkus nakreslit na papír obrázek, jak si hraješ na jaře nejraději ty

CHVÁLÍM!!!

Biancu, Mirečka, Natálku a Štefánka za vzornou domácí práciÚžasný A co vy OSTATNÍ?

UČIVO NA TÝDEN OD 4. 5. - 7. 5.

čtení - SLABIKÁŘ - čtení textu di, ti, ni - str. 102 -103
                          - nácvik čtení slov - 4 sloupce - str. 66 - di, dí,  ti, tí,  ni, ní
                          - dál procvičujte hláskování slov, skládání slov a vět podle slabikáře

psaní - nácvik psacího písmena c, C - správný tvar písmen dodržujte podle slabikáře - str. 124 - 125, napiš 3 řádky malého psacího písmena c
        - napiš 3 řádky velkého psacího písmena C
        - přepiš slova a věty vždy po jednom řádku:

copy
celý
Vánoce
Cilka
Co to je?
v noci
střídej psací písmeno c C

matematika - str. 32/7, 8, 9
                  - stále procvičujte sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

prvouka - Cestička do školy II - Jarní hry - str. 23/1, 2, 3, 4
             - vypracuj cvičení podle zadání
CHVÁLÍM!!!

opět BIBI a NATÁLKU za vzorně plněnou domácí práci v minulém týdnuÚžasnýÚžasnýÚžasný.
Také Mirečka a ŠtefánkaÚžasný, super, snažíte se.
Nově se k nám přidala AdélkaÚžasný, tak jen tak dál, pracuj podle zadání, chválím taktéž.

UČIVO NA TÝDEN OD 11. 5. - 15. 5.

4čtení - SLABIKÁŘ - čtení textu dě, tě, ně - str. 104 - 105
                         - nácvik čtení slov - 4 sloupce dě, tě, ně - str. 66
                         - dále procvičujte hláskování a skládání slov a vět

psaní - nácvik psacího písmena č Č - správný tvar písmen dodržujte podle slabikáře - str. 124 - 125
         - napiš 3 řádky malého psacího č
         - napiš 3 řádky velkého psacího Č
         - přepiš slova a věty vždy po jednom řádku:
čepice
Čenda
Čí je to?
Čí je Mourek?
Proč Terezka pláče?
         - střídej psací písmeno č Č

matematika - stále procvičujte sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
                  - opiš a vypočítej do sešitu nebo na papír příklady typu:
9 + 1 + 4 =             4 + 6 + 2 =
8 + 2 + 7 =             3 + 7 + 5 =
7 + 3 + 5 =             2 + 8 + 6 =
6 + 4 + 9 =             1 + 9 + 8 =
5 + 5 + 1 =             8 + 2 + 3 =
- slovní úloha: Tatínek dal do košíku 18 jablíček. Maminka 3 jablíčka vyndala. Kolik jablek zůstalo v košíčku?
Znázorni: ..........
Vypočítej: .........
Napiš odpověď: .........

prvouka - Cestička do školy II - Volný čas - str. 24 - prohlédni si obrázek a povídej si s rodiči o návštěvě divadla

CHVÁLÍM!!!

BIBI a MIREČKA za práci v minulém týdnuÚžasnýÚžasnýÚžasný

UČIVO NA TÝDEN OD 18. 5. - 22. 5.

čtení - SLABIKÁŘ - čtení textu bě, pě, vě, mě - str. 106 - 108
                          - nácvik čtení slov bě, pě, vě, mě - 5 sloupců - str. 67

psaní - nácvik psacího písmena D - správný tvar písmena pište podle slabikáře - str. 124 - 125
         - napiš 3 řádky velkého psacího písmena D
         - přepiš slova vždy po jednom řádku:
Dan
David
Dáša
         - střídej psací písmeno d D

matematika - stále procvičujte sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
                  - opiš a vypočítej do sešitu nebo na papír příklady:
                  8 + _ = 10            2 + _ = 10
                  1 + _ = 10            7 + _ = 10
                  5 + _ = 10            4 + _ = 10
                  6 + _ = 10            9 + _ = 10
                  3 + _ = 10            8 + _ = 10
                  7 + _ = 10            5 + _ = 10
                  - slovní úloha: Na rybníku plavalo 14 hus a 5 kachniček. Kolik tam plave hus a kachniček celkem?
                 Znázorni: .....................
                 Vypočítej: .....................
                 Napiš odpověď: ......................................

prvouka - Cestička do školy II - str. 25/6 - dopiš do vět vhodná slova z nabídky

CHVÁLÍM!!!

Biancu, Štefánka, Natálku a Mirečka za pilnou práci ÚžasnýÚžasnýÚžasný

UČIVO NA TÝDEN OD 25. 5. - 29. 5.

Žádám rodiče, aby se během tohoto týdne zastavili některý den dopoledne (8 - 12 hod) ve škole, kde budou mít u šaten připravený 3. díl Písanky a pracovní sešit z matematiky 4, se kterými budeme do konce roku pracovat. (Netýká se dětí, které budou chodit od 25. 5. do školy.)

čtení - SLABIKÁŘ - čtení textu ď, ť, ň - str. 109 - 111
                          - nácvik čtení slov - 4 sloupce ď, ť, ň - str. 68

psaní - nácvik psacího písmena E - Písanka č. 3 - str. 11
        - nácvik psacího písmena b - Písanka č. 3 - str. 12, 13
        - postupně po chvilkách si dopisujte do písanky to, co jste už nacvičili na papír nebo jiného sešitu
          Písanka č. 3 - str. 1 - 10

matematika - pracovní sešit 4 - opakování - str. 1 - 4

prvouka - Cestička do školy II - str. 26 - předveď doma rodičům, jak se děti baví
                                            - str. 27/3 - zkus doplnit vynechané údaje

POCHVALA

Úžasný pro Mirečka za domácí práci v minulém týdnu.

UČIVO NA TÝDEN OD 1. 6. - 5. 6.

čtení - SLABIKÁŘ - str. 112 - 114
        - nácvik čtení slov - sloupce 1, 2, 3, 4 - str. 68

psaní - nácvik velkého psacího písmena B - Písanka 3 - str. 14, 15
          - nácvik psacích písmen ž, Ž - Písanka 3 - str. 16, 17

matematika - sčítání s přechodem desítky do 20
                    - pracovní sešit 4 - str. 5 - 8

prvouka - Cestička do školy II - opakování - str. 28 - 29
                                              - Léto - str. 30 - 31

CHVÁLÍM !!!

Natálku, Biancu, Valentína a Mirečka za aktivní práci v minulém týdnuÚžasnýÚžasnýÚžasný.
Další, kdo pracovali doma jsou Štefánek a AdélkaUsmívající se.

UČIVO NA TÝDEN OD 8. 6. - 12. 6.

čtení - SLABIKÁŘ- čtení textu - str. 115 - 119

psaní - nácvik psacích písmen ř Ř - Písanka 3 - str. 18
         - nácvik psacího písmena g - str. 19
         - nácvik psacího písmena G - str. 20
         - nácvik psacího písmena f - str. 21

matematika - Pracovní sešit 4 - str. 9 - geometrie - spojuj podle pravítka a vybarvi vždy dva obrazce podle zadání
                    - sčítání s přechodem desítky do 20 - str. 10 - 13

prvouka - Cestička do školy II - Pozor na úrazy - str. 32, 33

POCHVALA

pro Natálku, Bibi, Mirečka a Valentína, kteří moc pěkně pracují ve škole a dělají mi radostÚžasnýÚžasnýÚžasný
A co vy ostatní? Někteří se dosud neozvali vůbec a pokud nedělají nic, bude jim vše, co zameškali, ve druhé třídě chybětZamračený

UČIVO NA TÝDEN OD 15. 6. - 19. 6. - POSLEDNÍ

čtení - SLABIKÁŘ - str. 120 - 123

psaní - nácvik psacího písmena F - Písanka 3 - str. 22
           nácvik psacího písmena Ch - str. 23
       - postupně dopište do konce školního roku zbývající stránky Písanky 3 - str. 24 - 32

matematika - pracovní sešit 4 - str. 14 - 15

prvouka - Cestička do školy II - opakování - str. 34 - 36

CHVÁLÍM!!!

Mirečka, Bibi, Natálku, Valentína a Jenni za velmi pěknou práci ve školeÚžasnýÚžasnýÚžasný

ROZDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Vysvědčení se bude rozdávat v pátek 26. 6. 2020 v 7, 50 hodin v naší třídě. Těším se, že se všichni dostavíte. Zároveň si můžete vzít domů úbory na tělocvik a ručníky. Takže příští pátek ÚžasnýÚžasnýÚžasný
Pro vstup dítěte do školy je nutné vytisknout a vyplnit formulář čestného prohlášení (ke stažení ZDE). Ke vstupu do školy je také nutné mít roušku. Kdo ještě neodevzdal učebnice, odevzdá je v tento den. Bez prohlášení a roušky nemůže být dítě vpuštěno. Pokud již dítě v uplynulých dnech školu navštěvovalo a prohlášení odevzdalo, znovu jej přinést nemusí.
Pokud by se objevil závažný problém a dítě se nemohlo dostavit k převzetí vysvědčení, vyzvedne si jej zákonný zástupce v kanceláři školy v týdnu od 29.6. do 3.7. 2020 a to po předchozí telefonické domluvě.
Základní škola Obrnice, okres Most,
příspěvková organizace
Mírová 167
435 21 Obrnice

Tel: +420 476 107 985
e-mail: reditel@zsobrnice.cz

IČ: 70982236
datová schránka: tb3mqdk

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy