logotyp
Login
  • image 409
  • image 410
  • image 411
  • image 412
stranka-zakladni-skola-obrnice-okres-most-prispevkova-organizace-2

Archiv 2020/2021

SEZNAM SEŠITŮ A POMŮCEK DO 2. TŘÍDY

sešity:                                         ostatní pomůcky a potřeby:          
č. 624    1ks                                  Tv úbor + cvičky
č. 644    1ks                                  bačkory
č. 513    8ks                                  WC papír
č. 512  12ks                                  mýdlo tekuté
+ obaly průhledné bezbarvé         ručník
                                                      pero, zmizík, propiska 
potřeby na Vv a Pč:                     guma, ořezávátko
barevné papíry                              pastelky
bílé čtvrtky A3    10ks                    tužky č. 1, 2, 3
bílé čtvrtky A4    20ks                    papírové kapesníky
žluté papíry A4   20ks                    obaly na učebnice

vodovky
tempery
voskovky
štětce - slabý a silný
lepidlo tužkové   2ks
nůžky
modelína
fixy
pracovní oblečení

Pomůcky a potřeby zakupte, prosím, do začátku školního roku, abychom mohli v září začít pracovat a dohnali vše, co jsme v letošním roce nestihli. Děkuji.
Usmívající se
ROZVRH HODIN


                   1.            2.          3.          4.          5.


Pondělí        Čj            M          Tv        Prv        Čt/Ps


Úterý           Čj            M          Čt         Pč


Středa         Čj            M          Čt         Prv        Vv


Čtvrtek        Čt/Ps       Tv          M         Čt


Pátek          Čj            M           Čt         Hv

DISTANČNÍ VÝUKA

(výuka na dálku) probíhá od 14. 10. do 23. 10. a je POVINNÁ.

- učivo naleznete na webových stránkách školy 2. A
  nebo na skleněných dveřích školy

- zadané práce posílejte na adresu: chroma@zsobrnice.cz
  nebo zaneste do školy

- NEODEVZDÁVEJTE sešity a matematiku, neměli byste do čeho        pracovat příští týden, hotové práce v nich posílejte pouze ofocené

UČIVO DO 16. 10.

Čj - pracovní list str. 12 - podle zadání vypracuj cvičení 4, 5
    - pracovní list str. 13 - cvčení 6

Čt - čítanka - str. 39, 40 - čti několikrát

Ps - písanka str. 8

- učebnice str. 22 - cvičení 6, 7
                    str. 23
    - pokud někdo nemáte doplněná některá cvičení z předchozích              stránek, dovypracujte si je

Prv - Listnaté stromy - učebnice Svět okolo nás - str. 8 -procvičuj si           a zkus s rodiči odpovědět na otázky 1, 2, 3, 5, 7, 8

Andrej, Mirek B. a Sára
 mají desky s pracovními listy a sešity připravené ve škole u šaten - přijďte si pro ně, ať máte do čeho pracovat

UČIVO NA TÝDEN OD 19. 10. DO 23. 10.

Čj  - pracovní list str. 13 - cvičení 7, 8
     - pracovní list str. 14 - cvičení 1, 2

Čt  - čítanka str. 41, 42, 43 - čtěte co nejvíc

Ps  - písanka str. 9, 10

M   - učebnice str. 24, 25
     - pro pilné počtáře pracovní list 21, 22

Prv - pracovní sešit ke Světu okolo nás (modrý velký sešit) str. 8                cvičení 1, 2, 3, 4

Vv  - vybarvi pečlivě pracovní list s podzimní tématikou Dýně


CHVÁLÍM!!!

Natálku, Bibi, Mirečka C. , Ráďu a Valentína za pilnou domácí práci a zaslání všech úkolůÚžasnýÚžasnýÚžasnýÚžasnýÚžasný
Rodičům děkuji za trpělivost
Adélku a Míšu za donesení domácí práce ÚžasnýÚžasný do školy, sešity neodevzdávejte, pouze pracovní listy, pro sešity se stavte ve škole, ať je máte u sebe

Vy ostatní: dejte vědět, že pracujete Zamračený

POCHVALA ZA PRÁCI V TÝDNU 19. 10. - 23. 10.

pro Natálku, Valentína, Mirečka a Ráďu za poslané úkoly, pracujete moc hezky.ÚžasnýÚžasnýÚžasnýÚžasný
Do školy úkoly přinesl Vojta, také pochvalaÚžasný

UČIVO NA TÝDEN OD 2. 11. DO 6. 11.

Čj - učebnice str. 25/1 (přečti si text Listopad a podle obrázků ho        rozděl na 4 části, aby věty patřily správně k obrázkům)
                    str. 26/1 (přečti si článek Koupání a věty správně seřaď)
    -pracovní list Čj 1 - str. 15/2 - pracuj s učebnicí Čj na str. 26 cv. 1
                        Čj 1 - str. 15/3 - využij slova z nabídky dole

Čt - čítanka str. 44, 45

Ps - písanka str. 11, 12

M - učebnice str. 26, 27
   - pracovní list 12, 13, 28

Prv - učebnice str. 9 - Jehličnaté stromy (podle obrázků si zkus zapamatovat naše 4 jehličnaté stromy)
                              - odpověz na otázky 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10


Nové pracovní listy a nová učebnice matematiky jsou připraveny ve škole u šaten. Přijďte si je vyzvednout!
Sešity neodevzdávejte, posílejte pouze ofocené, neměli byste do čeho pracovat.

CHVÁLÍM!!!

všechny, kteří mi pravidelně posílají nebo nosí své práce do školyÚžasnýÚžasnýÚžasný

ONLINE VÝUKA

Pro zahájení online výuky je těeba, abyste si vytvořili účet na Gmailu ve tvaru:

zsobrnice.vaše jméno a příjmení@gmail.com

Až si účet vytvoříte, pošlete mi ho emailem na adresu chroma@zsobrnice.cz a já vás pozvu na první schůzku.

JAK VYTVOŘIT GMAIL ADRESU

03.11. 2020
Milí žáci, protože i nadále se nemůžeme potkávat ve škole, připravili jsme možnost alternativní - výuku online. Abyste se mohli výuky účastnit, musíte si vytvořit gmailovou adresu. Návod najdete zde: JAK NA TO
Adresu si prosím vytvořte v průběhu tohoto týdne, do 8. 11. 2020, aby výuka mohla začít již v příštím týdnu.

UČIVO NA TÝDEN OD 9.11. - 13.11.

Čj   - učebnice str.27/1 - pracuj podle zadání, str. 27/3
      - pracovní list Čj 2 - str. 16 (máte u sebe z minulého týdne)

Čt   - čítanka str. 46, 47

Ps   - písanka str. 13, 14

  - stará učebnice - str. 28 poslední
      - dva pracovní listy (budete je mít v úterý připravené ve škole u šaten)

Prv - pracovní sešit ke Světu okolo nás (modrý) str. 9/5
        (použijte obrázky stromů, větviček a plodů z poslední stránky kartonové přílohy označené ke str. 9)

POCHVALA

pro všechny, kteří zaslali nebo zanesli své práceÚžasnýÚžasnýÚžasný v tomto týdnu.

NÁVRAT DO ŠKOLY

Ve středu 18. 11. 2020 se vracíme zpět do školy na běžnou výuku. Vyučování bude končit každý den v 11, 30 hodin. Dovypracujte si úkoly, které byly dosud zadány, abychom mohli pokračovat dál. Už se těším, až se zase uvidíme u nás ve třídě!!!Úžasný

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Z důvodu COVID-19 je nutné dodržovat předepsaná hygienická opatření. Proto pokud vaše dítě bude jevit známky respirační choroby (nachlazení, rýma, bolest v krku, zvýšená teplota), nechte ho doma do úplného vyléčení. Jestliže dítě některé z těchto projevů bude mít ve škole, bude OKAMŽITĚ kontaktován zákonný zástupce a dítě bude posláno domů.UČIVO NA TÝDEN OD 1. 3. DO 5. 3.

Čj   - učebnice str. 78, 79 - ústně
      - Čj D - doplň u, ú, ů do nalepených cvičení

Čt   - čítanka - str. 14 - 17

Ps   - ofocená str. 9 - piš vzorně

M    - dokonči str. 12, str. 13 - cvičení 1, 2
      - MD - přepiš sloupce do sešitu a vypočítej - str.13/3
      - pracovní list M1 pro pilné počtáře

Prv - učebnice - str. 26 - Svět okolo nás - ústně
      - PS - hnědý - str. 7/1, 2

Pracovní listy a sešity si vyzvedněte ve škole u šaten.
Sešity neodevzdávejte zpět, neměli byste do čeho pracovat.
Hotové práce zasílejte ofocené na chroma@zsobrnice.cz
nebo dejte vědět, jak pracujete.

ONLINE VÝUKA

úterý 2. 3. od 9,00 hodin na gmailuÚžasný

ONLINE VÝUKA

středa 3. 3.  od 9.00 hodin na gmailu

UČIVO NA TÝDEN OD 8. 3. - 12. 3.

Čj   -  učebnice str. 80 - 82 - ústně
      -  Čj D - str.82/7
      -  pracovní list Čj 1

Čt   -  čítanka - str.18 - 22

Ps   -  ofocený list str. 10, 11

  -  str. 13, 14, dále procvičujte sčítání o odčítání s přechodem        desítky s rozkladem

Prv  -  PS (hnědý) -str. 8/3, 4, 5

Pracovní listy si vyzvedněte ve škole u šaten. Kdo je neposílá ofocené, musí je vypracované zanést zpět. Žáci, kteří nepracují 
z důvodu nemoci, musí být řádně omluveni.
Pro všechny je distanční výuka povinná (online nebo offline).

CHVÁLÍM!!!

žáky, kteří pravidelně pracují na online hodináchÚžasnýÚžasnýÚžasný
a ty, kteří posílají své ofocené práceÚžasný

Online výuka
opět v ůterý 9. 3. od 9.00 hodin

UČIVO NA TÝDEN OD 15. 3. - 19. 3.

Čj    -  učebnice str. 83 - ústně
       -  pracovní listy Čj 2, Čj 3

Ps   -  ofocená  str. 12

Čt   -  čítanka str. 24 - 26

M    -  str. 15 - naučit zpaměti násobky 2 (dvou)
      -  opakování - pracovní list M 2

Prv -  učebnice Svět okolo nás - str. 28, 29
     -  PS (hnědý) - str. 9

Pracovní listy odevzdávejte zpět do školy nebo zasílejte ofocené na chroma@zsobrnice.cz.
Nové pracovní listy jsou připraveny vždy během pondělí, tak si je vyzvedněte.
Distanční výuka je pro všechny žáky povinná.

POCHVALA

pro děti, které se mnou pravidelně pracují na online hodináchÚžasnýÚžasnýÚžasnýÚžasný, pro ty, které včas odevzdávají pracovní listy do školyUsmívající se a pro ty, které zasílají své práce ofocenéÚžasný.

A co vy ostatní? Pracovní listy si nestačí jen vyzvednout, ale vypracovat je a zanést zpět!Zamračený

UČIVO NA OBDOBÍ OD 22. 3. - 31. 3.

Čj    -  učebnice str. 84
       -  pracovní listy Čj 4, Čj 5

Ps    - ofocená str. 13

Čt    -  čítanka str. 27 - 33

    -  str. 16 - procvičovat násobky 2
       -  pracovní listy M 3, M 4

Prv  -  PS (hnědý) - str. 10

Učivo je zadáno na období až do Velikonoc, takže další (včetně nových pracovních listů) budu zadávat až po Velikonocích.
Pokud někomu chybí dodělat nějaké práce, má je tedy čas vypracovat, abychom byli všichni stejně daleko. Další informace o výuce dám vědět hned, jakmile je budu znát (podle epidemiologické situace).

CHVÁLÍM!!!

všechny žáky, kteří pilně pracují, ať už online se mnou nebo pravidelně odevzdávají své práce e-mailem, či do školyÚžasnýÚžasnýÚžasný

UČIVO NA TÝDEN OD 19. 4. DO 23. 4.

Tento týden je výuka distanční. On line se setkáme v úterý 20. 4. od 9.00 hodin.

Čj   -  slova s bě, pě, vě, mě
       -  pracovní listy Čj 7, Čj 8

Ps   -  písanka - str. 16, 17

Čt   -  čítanka - str. 42 - 47

M    -  opakování +, - : pracovní list M 5
       -  násobilka 2 : pracovní list M 6

Během tohoto týdne dovypracujte již dříve zadané práce v matematice (stránky jsou zakroužkované), pokud je nemáte hotové. To samé platí i pro
dodělání úkolů v Čj D a v M D. Pro ty děti, které v minulém týdnu chyběly, jsou pracovní listy a písanky připraveny v deskách ve škole u šaten.

Ve škole se spolu uvidíme zase v týdnu od 26. 4.


UČIVO NA TÝDEN OD 3. 5. DO 7. 5.

Tento týden probíhá výuka distančně. Kdo nebyl v pátek ve škole, vyzvedne si pracovní listy v deskách ve škole u šaten, kde jsou připraveny.

Čj    -  slova s bě, pě, vě, mě
       -  pracovní listy Čj 9, Čj 10

Ps    -  písanka - str. 21, 22
          (komu chybí dopsat nějaké dříve označené strany, tak si je doplní)

Čt    -  čítanka - str. 54 - 58
          (čti každý den)

   -  učebnice - str. 24
       -  pracovní list M 7

Stále nemají všichni žáci spněné dříve zadané práce, VYPRACUJTE je!


ONLINE VÝUKA

Na online výuce se uvidíme v úterý 4. 5. 2021 od 9.00 hodin. Už se na vás těším Usmívající se.
Základní škola Obrnice, okres Most,
příspěvková organizace
Mírová 167
435 21 Obrnice

Tel: +420 476 107 985
e-mail: reditel@zsobrnice.cz

IČ: 70982236
datová schránka: tb3mqdk

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy