logotyp
Login
  • image 409
  • image 410
  • image 411
  • image 412
stranka-zakladni-skola-obrnice-okres-most-prispevkova-organizace-2

NOVINKY, DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

VÝUKA OD 31. KVĚTNA 2021

 V následujících odkazech se můžete podívat, jakým způsobem probíhá testování dětí a také o jaký antigenní test se jedná (viz video na stránce).
A tady najdete instruktážní plakátek. Kompletní informace k testování ve školách najdete na stránce MŠMT - ZDE.

JAK PROBÍHÁ TESTOVÁNÍ U NÁS VE ŠKOLE
Informace pro 1. - 5. třídy

Testování dětí probíhá v prostorách školy, za dohledu pedagoga se děti testují samy. Testování pro I. stupeň je jedenkrát týdně, a to v pondělí, vstup do školy v 7.30. (Pokud žák nastoupí jindy než v pondělí, bude testován i mimo stanovené dny).
Informace pro 6. - 9. třídy
Žáci II. stupně jsou testováni již také jen jedenkrát týdně, v pondělí, vstup do školy v 7.45. (Pokud žák nastoupí jindy než v pondělí, bude testován i mimo stanovené dny).
Na testování dohlíží pedagog a děti si provádějí test samy. 

Daný čas je nutno dodržet, aby bylo možné vše organizačně zvládnout. Žáci počkají na pedagogický doprovod a odcházejí do stanovené třídy, kde bude provedeno testování.

Žák, který neabsolvuje testování, nemůže být přijat k prezenční výuce. Pokud rodiče nesouhlasí s testováním dítěte, řádně jej ve škole omluví a to buď prostřednictvím elektronické ŽK, nebo telefonicky. Docházka bude omluvena, pouze se dítě bude vzdělávat samo, bez poskytnutí online výuky, jen s podpůrnými materiály.


INTERNET BEZPEČNĚ

23.10. 2020
V současné době, kdy jsou uzavřeny školy, kroužky i sportovní aktivity v uzavřených prostorech, vaše děti zcela jistě tráví více času v online prostoru. Bude tomu tak bohužel
i o nadcházejících prázdninách. Proto bychom vám chtěli, ve spolupráci s odborem kriminality Ministerstva vnitra, poskytnout několik rad, jak by se děti měly na internetu pohybovat bezpečně a jakým způsobem mohou rodiče své děti kontrolovat. 


BEZPEČNÉ HRANÍ NA INTERNETU

POZOR NA SEXUÁLNÍ OHROŽENÍ NA INTERNETU

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Z důvodu COVID-19 je nutné dodržovat předepsaná hygienická opatření. Proto pokud vaše dítě bude jevit známky respirační choroby (nachlazení, rýma, bolest v krku, zvýšená teplota), nechte ho doma do úplného vyléčení. Jestliže dítě některé z těchto projevů bude mít ve škole, bude OKAMŽITĚ kontaktován zákonný zástupce a dítě bude posláno domů.Informace k platbě obědů pro školní rok 2020 / 2021

Pro tento školní rok jsou platby obědů pouze bezhotovostní.

Placení stravného bankovním převodem:
Na bankovní účet:  181570837/0300
Variabilní symbol: 
324001 
Částka zálohy: 550,- Kč
První splátka: 15. 8. 2020
Poslední splátka: 15. 5. 2021
V případě, že dítě má jiné příjmení, uveďte jeho jméno a příjmení do zpráv příjemci.

Přeplatky se vrací jednou ročně zpět na váš účet a to vždy během letních prázdnin.

Přihlášky ke stravování musí být vyplněny a odevzdány během září. Přihlášku ke stravování najdete ZDE (možno vytisknout) nebo ji děti dostanou na začátku školního roku.
Řád školní jídelny najdete ZDE.


 

 

Základní škola Obrnice, okres Most,
příspěvková organizace
Mírová 167
435 21 Obrnice

Tel: +420 476 107 985
e-mail: reditel@zsobrnice.cz

IČ: 70982236
datová schránka: tb3mqdk

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy