logotyp
Login
  • image 409
  • image 410
  • image 411
  • image 412
stranka-zakladni-skola-obrnice-okres-most-prispevkova-organizace-2

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

A je to tu opět. Očekávaná doba, kdy se z předškoláka stane školák. Těší se na ni všichni, děti, rodiče i učitelé. Které děti jdou k zápisu, co je pro zápis potřebné a další informace najdete v následujícím článku.

 

 ZÁPIS

žáků do 1. ročníku ZŠ v Obrnicích
a dny otevřených dveří
se uskuteční
ve středu 3.dubna 2024 od 13:00 –16:00 hod.
ve čtvrtek 4.dubna 2024 od 13:00 – 16:00 hod.
 
v budově ZŠ v Obrnicích

Rodiče se dostaví v uvedené době se svým dítětem, k zápisu a přinesou:

občanský průkaz, rodný list dítěte, rozhodnutí o odkladu školní docházky a vyplněný dotazník (formulář k vyzvednutí na recepci ZŠ a k vytisknutí na webových stránkách)

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. K zápisu se dostaví také děti, kterým byla z jakéhokoli důvodu odložena povinná školní docházka u předcházejícího zápisu.

 Škola má celkem 12 tříd a plánuje otevřít 2 první třídy. Výuka probíhá podle ŠVP „Škola pro všechny“. Povinně se vyučuje anglický jazyk, německý jazyk / ruský jazyk a jako volitelné předměty škola nabízí informatiku, vedení domácnosti, technické práce, cvičení z matematiky a českého jazyka.

 Mimoškolní činnost je zajištěna v zájmových kroužcích: sportovním, hudebním, šikovných rukou, výpočetní techniky, výtvarné výchovy, keramickém, grafickém, pohybových her, anglického jazyka pro nejmenší, školního časopisu. Do pěveckého sboru se mohou zapojit žáci I. i II. stupně.

 Ve školní jídelně je zajištěno stravování žáků. 

Výchova mimo vyučování je zajištěna ve školní družině od 6.00 – 16.00 hod.

 Do vybavení školy patří dvě počítačové učebny, jazyková učebna, dvě interaktivní tabule, odborná učebna hudební výchovy, výtvarné výchovy, chemie, přírodopisu, dílny, kuchyňka, školní zahrada s vyvýšenými záhony a školní knihovna.

       Děti, přijďte, už se na vás těšíme!!!!

www.zsobrnice.cz

 OFICIÁLNÍ POZVÁNKA ZDE

19.03.2024 00:00 Petra Pětioká
Základní škola Obrnice, okres Most,
příspěvková organizace
Mírová 167
435 21 Obrnice

Tel: +420 476 107 985
e-mail: reditel@zsobrnice.cz

IČ: 70982236
datová schránka: tb3mqdk

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy