logotyp
Login
 • image 409
 • image 410
 • image 411
 • image 412
stranka-zakladni-skola-obrnice-okres-most-prispevkova-organizace-2

Řád školní jídelny

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

1. Ve školní jídelně (dále jen ŠJ) se může žák, v každém školním roce, stravovat po vyplnění přihlášky ke stravování.  

2. Obědy lze uhradit: bankovním převodem na účet ZŠ 181570837/0300 V.S. 324001.
Splatnost vždy do 25. dne předcházejícího měsíce na daný měsíc.
 

3. Odhlašování obědů: odhlašování obědů se provádí do 7.50 hod osobně, nebo telefonicky na čísle 476 118 254.

 • V případě náhlého onemocnění je možné odhlásit oběd na ten den do 7:50 hod.
 • U nemocných strávníků je povoleno pouze první den odnést oběd domů, ostatní dny je nutné odhlásit.
 • Za odhlašování obědů v době nemoci zodpovídají rodiče.
 • Neodhlášený nebo neodebraný oběd je strávníkovi účtován.
 • První den nemoci si mohou rodiče odnést jídlo v jídlonosiči.
 • Jídelna nezodpovídá za čistotu a hygienickou nezávadných donesených jídlonosičů.
 • Doporučujeme odebranou stravu spotřebovat do tří hodin od doby výdeje.
 • V případě nepřítomnosti zaměstnanců (nemoc, dovolená…), nemají zaměstnanci nárok na oběd, musí si oběd odhlásit.

4. Přeplatky stravného: 

 • Přeplatky vzniklé při platbě převodem na účet budou vráceny zpět na účet vždy 1x ročně po uplynutí školního roku do 31.7. běžného roku.
 • Pokud se strávník, během školního roku přestane stravovat a vznikne u něj přeplatek, bude mu vrácen na účet po uplynutí školního roku do 31.7. běžného roku.
 • Vrácený přeplatek bude sledován na účtu 324003  a po uplynutí 3 let se převede do výnosů na účet 649001. 

5. Obědy se vydávají v době od 11.30 a končí dle rozpisu na nástěnce před ŠJ.

 • Žáci musí předložit u výdejního okénka potvrzenou průkazku o zaplacení stravného, v případě odběru oběda dle výběru žák odevzdá lístek o zaplacení daného dne.

6. Cena oběda: 

 • Při dovršení věku ve školním roce, který končí 31.8., jsou ceny následující:

 

7-10 let
29 Kč
11-14 let
32 Kč
15 a více let
33 Kč

                                                                                                                                                                                               

7. Žáci si odkládají aktovky do polic před jídelnou. V jídelně se žáci chovají dle pokynů dozorujícího učitele. Dozorující učitel odpovídá za pořádek ve ŠJ  a uložení aktovek před ŠJ.
8. Jídelna a Covid-19 - 
žáci a zaměstnavatelé dodržují aktuální vládní nařízení proti Covid-19.

 

V Obrnicích dne 1. 9. 2022

Mgr. Vladimíra Strolená

ředitelka školy

 


Základní škola Obrnice, okres Most,
příspěvková organizace
Mírová 167
435 21 Obrnice

Tel: +420 476 107 985
e-mail: reditel@zsobrnice.cz

IČ: 70982236
datová schránka: tb3mqdk

Created by © 2015 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy