logotyp
Login
  • image 409
  • image 410
  • image 411
  • image 412
stranka-zakladni-skola-obrnice-okres-most-prispevkova-organizace-2

Informace pro prvňáčky

Zápis budoucích prvňáčků proběhne v termínu

od 6. do 30. dubna 2021.

Zapisovat se budou děti narozené v termínu od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti, které v předešlém školním roce měly odklad povinné školní docházky o jeden rok.

INFORMACE K ZÁPISU

Je nutná předchozí rezervace termínu zápisu, a to na telefonním čísle 476 11 80 12.

Tímto způsobem se zamezí nepovolenému shromažďování osob.  

1) DOKUMENTY – odkaz na stažení dokumentů „Žádost o zápis dítěte do 1. třídy“ a „Žádost o odklad školní docházky“ jsou uvedeny na stránkách školy v sekci „Formuláře ke stažení“. V případě, že nemáte možnost stažení dokumentu, můžete formuláře vyzvednout osobně, v šatně školy.

2) ZÁPIS – proběhne pouze formální část zápisu, bez motivační části, bez přítomnosti dětí. Zákonní zástupci (pouze jedna osoba) se po předchozí telefonické domluvě (viz výše) dostaví osobně, s již vyplněnými a podepsanými dokumenty, občanským průkazem a rodným listem dítěte. Škola preferuje předložení kopie rodných listů dětí (po uskutečnění zápisu bude kopie rodného listu skartována). Místo trvalého pobytu u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. Vyplněný dokument, podepsaný zákonným zástupcem, je možné škole doručit i poštou. Termín doručení je nejpozději 30. dubna 2021.

3) ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKYpro odklad je nutno podat žádost v době zápisu, tedy rovněž v termínu od 6. dubna do 30. dubna 2021. K vyplněné žádosti je nutné přiložit i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí.  

4) REGISTRAČNÍ ČÍSLO– přidělené registrační číslo, které slouží ke zjištění výsledku příjímacího řízení, si vyzvedněte proti podpisu ve vestibulu školy. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny po dobu 15 dnů na webu školy www.zsobrnice.cz a na hlavním vchodu do budovy ZŠ. Předpokládaný termín zveřejnění seznamu je stanoven na 17. 5. 2021. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání za oznámená.  

 

Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny 2 třídy s celkovou kapacitou 50 žáků.

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky pro školní rok 2021/2022.

  • Spádovost  - bydliště na území obce Obrnice
  • Věk dítěte

Spádovost základní školy Obrnice:

Obec vzhledem k velikosti svého územního obvodu zřizuje pouze jednu základní školu (pro ročníky 1. až 9.). V  souladu s § 178 odst. 2 písm. a)  je-li v obci jedna základní škola zřízená obcí, tvoří školský obvod území obce ( Obrnice, České Zlatníky, Chanov).

 

INFORMACE PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ

SEZNAM POMŮCEK PRO ŽÁKA 1. ROČNÍKU

OBALY

na učebnice – slabikář, matematika, živá abeceda, pracovní sešit k živé abecedě (zakoupit na začátku roku podle velikosti učebnic; případně knihovna v Mostě nabízí balení učebnic)
na písanku – obal A4
na sešity – 3 obaly

PENÁL

vybavení - pastelky, fixy, dvě ořezané tužky č. 2, měkká guma, ořezávátko se zásobníkem

AKTOVKA

na záda

POTŘEBY VV A PČ

lepidlo (vysouvací) – 1 ks, hadřík, pracovní oděv (nejlépe stará pánská košile s upravenými rukávy); v průběhu šk. roku - stavebnice

CVIČEBNÍ ÚBOR

„kraťasy“ a tričko, cvičky, ponožky; na zimu teplákovou soupravu – vše označené jménem a uložené v látkovém sáčku s tkalounem

UBROUSEK

látkový – na svačinu

TOALETNÍ POTŘEBY

papírové utěrky - 1 balení po 4 kusech, mýdlo tekuté, toaletní papír, papírové kapesníky

BAČKORY

na přezouvání - podepsané


NEKUPOVAT - kapsář ani kufřík na výtvarné potřeby. Děti budou mít ve třídách skříňky se zásuvkou. 

Základní škola Obrnice, okres Most,
příspěvková organizace
Mírová 167
435 21 Obrnice

Tel: +420 476 107 985
e-mail: reditel@zsobrnice.cz

IČ: 70982236
datová schránka: tb3mqdk

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy