logotyp
Login
  • image 409
  • image 410
  • image 411
  • image 412
stranka-zakladni-skola-obrnice-okres-most-prispevkova-organizace-2

Informace pro prvňáčky

Chlapec a děvče se školními aktovkami.
               


                   Zápis dítěte do 1. třídy v náhradním termínu
                               Zapisovat se budou děti narozené v termínu od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016
                   a děti, 
které v předešlém školním roce měly odklad povinné školní docházky o jeden rok.


                                                    

                                                                    INFORMACE K ZÁPISU
      

   1) DOKUMENTY – odkaz na stažení dokumentů „Žádost o zápis dítěte do 1. třídy“ a „Žádost o odklad školní docházky“ .
   Formuláře jsou zároveň v  sekci Formuláře ke stažení.

   2) ZÁPIS –  zápis se bude konat včetně motivační části - "Den otevřených dveří" . Zákonní zástupci se v dané dny dostaví osobně, s vyplněnými a
  podepsanými dokumenty
, občanským průkazem a rodným listem dítěte. Škola preferuje předložení kopie rodných listů dětí (po uskutečnění zápisu bude
  kopie rodného listu skartována). Místo trvalého pobytu u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. 

   3) ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKYpro odklad je nutno podat žádost v době zápisu, tedy rovněž v termínu 5. - 6. dubna 2022.
   K vyplněné žádosti je nutné přiložit i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně
   pedagogické centrum) a odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, ať je můžete předložit
   spolu s žádostí.  

   4) REGISTRAČNÍ ČÍSLO– přidělené registrační číslo, které slouží ke zjištění výsledku příjímacího řízení dostanete při zápisu. Výsledky přijímacího řízení
   budou zveřejněny po dobu 15 dnů na webu školy www.zsobrnice.cz a na hlavním vchodu do budovy ZŠ. Předpokládaný termín zveřejnění seznamu
   je stanoven na 20. 5. 2022. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání za oznámená.  

 

   Ve školním roce 2022/2023 plánujeme otevřít 2 první třídy, s celkovou kapacitou 50 žáků.

   Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky pro školní rok 2022/2023  

                      - spádovost - bydliště na území obce Obrnice
                      - věk dítěte
             

   Spádovost základní školy Obrnice:

   Obec vzhledem k velikosti svého územního obvodu zřizuje pouze jednu základní školu (pro ročníky 1. až 9.). V  souladu s § 178 odst. 2 písm. a),  je-li v obci
   jedna základní škola zřízená obcí, tvoří školský obvod území obce ( Obrnice, České Zlatníky, Chanov).

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků proběhne v červnu. Sledujte stránky školy, aktuality.

 

INFORMACE PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ

SEZNAM POMŮCEK PRO ŽÁKA 1. ROČNÍKU

OBALY

na učebnice – slabikář, matematika, živá abeceda, pracovní sešit k živé abecedě (zakoupit na začátku roku podle velikosti učebnic; případně knihovna v Mostě nabízí balení učebnic)
na písanku – obal A4
na sešity – 3 obaly

PENÁL

vybavení - pastelky, fixy, dvě ořezané tužky č. 2, měkká guma, ořezávátko se zásobníkem

AKTOVKA

na záda

POTŘEBY VV A PČ

lepidlo (vysouvací) – 1 ks, hadřík, pracovní oděv (nejlépe stará pánská košile s upravenými rukávy); v průběhu šk. roku - stavebnice

CVIČEBNÍ ÚBOR

„kraťasy“ a tričko, cvičky, ponožky; na zimu teplákovou soupravu – vše označené jménem a uložené v látkovém sáčku s tkalounem

UBROUSEK

látkový – na svačinu

TOALETNÍ POTŘEBY

papírové utěrky - 1 balení po 4 kusech, mýdlo tekuté, toaletní papír, papírové kapesníky

BAČKORY

na přezouvání - podepsané


NEKUPOVAT - kapsář ani kufřík na výtvarné potřeby. Děti budou mít ve třídách skříňky se zásuvkou. 

Základní škola Obrnice, okres Most,
příspěvková organizace
Mírová 167
435 21 Obrnice

Tel: +420 476 107 985
e-mail: reditel@zsobrnice.cz

IČ: 70982236
datová schránka: tb3mqdk

Created by © 2015 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy